ชมรมฯ บึงกาฬ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

     เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หน้าศาลาเอนกประสงค์ ถนนข้าวเม่าริมโขง อ.เมือง จ.บึงกาฬ

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved