ชมรมฯ นครสวรรค์ ร่วมพิธีบรรพชา (ปลงผม) สามเณร เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

           เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ นางกรกต คีรีวรรณ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดจังหวัดนครสวรรค์ นำคณะกรรมการ และนักหนังสือพิมพ์ และสื่อมวลชนนครสวรรค์ ร่วมพิธีบรรพชา (ปลงผม) สามเณร เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๖๒ พรรษา ระหว่างวันที่ ๓๐ มีนาคม - ๓ เมษายน ๒๕๖๐ จำนวน ๒๕ รูป 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved