ชมรมฯ นครสวรรค์ จัดการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ แก่คณะกรรมการชมรมฯ

               เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครสวรรค์ จัดการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ แก่คณะกรรมการชมรมฯ ที่ปรึกษาฯ ประธานเครือข่ายทั้ง ๑๕ อำเภอ เรื่องการรับนโยบาย แนวทางการปฏิบัติภารกิจ ของชมรมฯ มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๓๐ คน ณ ร้านชุดา อ.เมืองนครสวรรค์

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved