ชมรมฯ ตราด ถ่ายทอดความรู้เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตประจำวัน

                เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 นายนิโรจน์  ประถมวงศ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตราด มอบหมายให้นายวินัย ขยันยิ่ง ตำแหน่ง กรรมการนักวิชาการและคณะกรรมการชมรมฯ      ถ่ายทอดความรู้เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตประจำวัน ให้กับสมาชิกชมรมฯ จำนวน 20 ราย  ณ ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด

ใส่ความเห็น

© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved