ชมรมฯ ตราด ถ่ายทอดความรู้เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตประจำวัน

                เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ นายนิโรจน์  ประถมวงศ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตราด มอบหมายให้นายวินัย ขยันยิ่ง ตำแหน่ง กรรมการนักวิชาการและคณะกรรมการชมรมฯ      ถ่ายทอดความรู้เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตประจำวัน ให้กับสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๒๐ ราย  ณ ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved