ชมรมฯ ชุมพร ร่วมกับคณะสุมหัวทำความดีเพื่อแผ่นดิน และกำลังพล พลทหารของ มทบ.44 ค่ายเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร พัฒนาศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา ในโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ตามพระราชดำริจังหวัดชุมพร ( เกาะกลางน้ำ )

เมื่อวันที่ 4  มีนาคม 2561 . นายธรรมนูญ  เศวตเวช ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นายพิทยา  วงศ์สัมฤทธิ์  รองฝ่ายกิจกรรม นายสุปรีย์ พิชัยยุทธ์ เลขานุการ นายนิพนธ์ ยอดรัก ประธานชมรมคนรักในหลวงอำเภอเมืองชุมพร นายกลัน ศีลบุตร ประธานชมรมคนรักในหลวงอำเภอปะทิว นายสมบูรณ์ จงเจริญ ที่ปรึกษาชมรมฯ และสมาชิกชมรมฯ ร่วมกับคณะสุมหัวทำความดีเพื่อแผ่นดิน และกำลังพล พลทหารของ มทบ.44 ค่ายเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร พัฒนาศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา ในโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ตามพระราชดำริจังหวัดชุมพร ( เกาะกลางน้ำ )  ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร นายธรรมนูญ เศวตเวช ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชุมพร ได้สนับสนุนอาหารและน้ำดื่มมื้อกลางวันให้ผู้เข้าร่วมพัฒนา


ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved