ชมรมฯ ชัยภูมิ ร่วมรับการฟังพูด “ทำดีเพื่อพ่อ สืบสานต่องานที่พ่อทำ”

       เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น.) ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชัยภูมิ ได้รับเชิญจาก สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ ให้ไปร่วมรับการฟังพูด “ทำดีเพื่อพ่อ สืบสานต่องานที่พ่อทำ“ โดย พันเอก นายแพทย์พงศ์ศักดิ์  ตั้งคณา ณ ห้องประชุม โรงแรมเลิศนิมิตร จ.ชัยภูมิ ในการอบรมเพิ่มศักยภาพสตรีไทยยุค ๔.๐ มีสมาชิกชมรมฯ ร่วมงาน ๖๕ คน นายณรงค์  วุ่นซิ้ว (ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ) เป็นประธานในพิธี

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved