ชมรมฯ ชัยนาท ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

            เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชัยนาท ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดธรรมามูลวรวิหาร อ.เมืองชัยนาท

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved