ชมรมฯ ขอนแก่น ร่วมต้อนรับคณะเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ของสมาชิกผู้นำแห่งยุคฯ รุ่นที่ ๑

        เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ท่าน ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ของนายถาวร สรรสมบัติ ผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน รุ่นที่ ๑ อ.อุบลรัตน์ ปราชญ์ชาวบ้าน ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved