ชมรมฯ กำแพงเพชร จัดกิจกรรม “รวมพลจิตอาสา พัฒนาที่ทรงงานแม่หลวง”

               เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรม "รวมพลจิตอาสา พัฒนาที่ทรงงานแม่หลวง” ณ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ โครงการในพระราชดำริ บ้านอุดมทรัพย์ ม.๘ ต.หินดาต อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร มีนายบรรจง ขุนเพชร นายอำเภอปางศิลาทอง เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๕๐ คน

              โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง จาก อบต.หินดาต/ กอ.รมน.จว.กพ. /กพ.ร.๑๔ พัน.๓ ร่วมกับ ทพ.๓๕ /ส่วนราชการพื้นที่ อ.ปางศิลาทอง/หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า/ ธ.ก.ส./ นศท.โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา/ ครู+นักเรียนโรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์/ กำนัน/ ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรจิตอาสา ในพื้นที่ อ.ปางศิลาทอง ได้ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๓ ปี เสด็จทรงงานบ้านเล็กในป่าใหญ่

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved