สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จฯ พระราชพิธียกพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร ๑๘ ต.ค.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จฯ พระราชพิธียกพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร 18 ต.ค.

เผยฤกษ์มงคล 17.19 - 21.30 น.

 

เมื่อวันที่ 2 ต.ค.60 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยภายหลังการหารือเตรียมการจัดพิธียกพระนพปฎลมหาเศวตฉัตรยอดพระเมรุมาศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ว่า

 

ที่ประชุมได้หารือการเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินในพระราชพิธียกพระนพปฎลมหาเศวตฉัตรยอดพระเมรุมาศ ในวันที่ 18 ตุลาคม ตั้งแต่เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป

 

โดยถือฤกษ์มงคลตั้งแต่ 17.19-21.30 น.การเตรียมความพร้อมการจัดพระราชพิธีครั้งนี้ ยึดรูปแบบครั้งพระเมรุมาศสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี งานพระเมรุสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และงานพระเมรุสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

 

โดยมอบหมายให้กรมศิลปากร สำนักพระราชวัง และสำนักนายกรัฐมนตรี ดูรายละเอียดการจัดทำบัญชีเชิญแขก จำนวน 17 กลุ่มด้วยกัน เช่น องคมนตรี สำนักพระราชวัง ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ตุลาการ คณะรัฐมนตรี อดีตนายกรัฐมนตรี ผู้บริหาร วธ.และผู้เกี่ยวข้อง ประมาณ 200 คน

 

อีกส่วนจะเป็นเรื่องของการเตรียมงานพระราชพิธี มอบหมายให้กรมศิลปากรจัดเตรียมเครื่องประโคมส่วนสำนักพระราชวัง ให้สำนักพระราชวังจัดเตรียมแท่นพระราชอาสน์ การกำหนดจุดพระแท่นสายสูตร หรือเส้นด้ายที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจับโยงไปเพื่อยกพระนพปฎลมหาเศวตฉัตรยอดพระเมรุมาศ การจัดเก้าอี้

 

ซึ่งผู้เข้าร่วมงานจะเฝ้ารับเสด็จฯ ที่ชั้นลดพระที่นั่งทรงธรรม รวมถึง ยังมีเรื่องการจัดเครื่องดื่ม การถ่ายทอดสด เส้นทางรถ การรักษาความปลอดภัย และการดูแลสื่อมวลชน

 

 โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า ในส่วนของการจัดสร้างพระนพปฎลมหาเศวตฉัตรนั้น ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เหลือขั้นตอนการแต่ละชั้นมาประกอบ เพื่อใช้ในพระราชพิธีฯ

..........................................................

ที่มา : มติชน https://www.matichon.co.th/news/683211

เนชั่น ทีวี http://www.nationtv.tv/main/content/social/378568819/

ขอขอบคุณ ภาพบางส่วนจาก ข่าวสด https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_556086

 .................................................................


ความรู้เรื่อง พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร (คำแปล : นพ=เก้า , ปฎล=ชั้น , เศวต=สีขาว) เป็นฉัตร 9 ชั้นสำหรับพระมหากษัตริย์ที่ทรงรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณีแล้ว ฉัตรแบบนี้ เรียกโดยย่อว่า "พระมหาเศวตฉัตร" เป็นฉัตรผ้าขาว 9 ชั้น มีระบาย 3 ชั้น ขลิบทอง แผ่ลวด และมียอด เป็นราชกกุธภัณฑ์ของพระมหากษัตริย์ที่สำคัญที่สุด 

มีที่ใช้คือ ปักที่พระแท่นราชอาสน์ราชบัลลังก์ กางกั้นเหนือพระแท่นที่บรรทม ปักพระยานมาศ และแขวนกางกั้นพระโกศทรงพระบรมศพ เป็นต้น 

แต่โบราณมาไทยถือเศวตฉัตร เป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใด 

เศวตฉัตร หมายถึง ความเป็นพระราชามหากษัตริย์เช่นเดียวกับมงกุฎของชาวยุโรป ตามประเพณีของพราหมณ์แต่เดิม เป็นเศวตฉัตร 6 ชั้น อันหมายถึง สวรรค์ 6 ชั้น ตั้งแต่ชั้นจตุมหาราชิกาจนถึงชั้นปรนิมมิตวสวัตดี

ความหมายของฉัตร 9 ชั้นที่ใช้ในปัจจุบันหมายถึง ผู้ที่ชนะทั้ง 8 ทิศ ชั้นล่างสุด หมายถึงพระมหากษัตริย์ที่จะต้องทรงแบกภาระอันใหญ่หลวงในการดูแลประชาชนทั้ง 8 ทิศ

ปัจจุบันมี 'พระมหาเศวตฉัตร' แห่อยู่จำนวน 7 องค์ อันได้แก่ 

-พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท (ท้องพระโรงกลางเหนือพระที่นั่งพุดตานถม)

-พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท (ท้องพระโรงเหนือพระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุก)

-พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมไหยสูรยพิมาน (เหนือพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ ท้องพระโรง)

-พระที่นั่งไพศาลทักษิณ (เหนือพระที่นั่งภัทรบิฐ ท้องพระโรง)

-พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน (มี 2 องค์ คือ เหนือพระแท่นราชบรรจถรณ์และเหนือพระแท่นเครื่องพระสำอาง)

-พระที่นั่งอนันตสมาคม (ท้องพระโรงกลางเหนือพระแท่นราชบัลลังก์)

ที่มา : คัดบางส่วนจาก วิกิพีเดีย สารานุกราเสรี เรื่อง "ฉัตร"

พระที่นั่งอนันตสมาคม (ท้องพระโรงกลางเหนือพระแท่นราชบัลลังก์) ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved