บริษัทประกันภัยต่างๆ

UOB Premier

รายได้ผู้กู้ต่อเดือน - 30,000 บาทขึ้นไป

อายุผู้กู้ - 20-60 ปี

อัตราดอกเบี้ย - ไม่เกิน 16% ต่อปี

วงเงินสูงสุด - สูงสุด 2-5 เท่าของรายได้

สมัครบัตร UOB Premier เพื่อผ่อนสินค้าแบบสบายๆ