บริษัทประกันภัยต่างๆ

สินเชื่ออาชีพอิสระกสิกรไทย

รายได้ผู้กู้ต่อเดือน - 7,500 บาทขึ้นไป

อายุผู้กู้ - 20-70 ปี

อัตราดอกเบี้ย - 17-25% ต่อปี

วงเงินสูงสุด - สูงสุด 5 เท่าของรายได้

สมัครสินเชื่ออาชีพอิสระกสิกรไทยกู้ง่ายได้เงินเร็ว

สินเชื่อส่วนบุคคลกรุงศรี

รายได้ผู้กู้ต่อเดือน - 15,000 บาทขึ้นไป

อายุผู้กู้ - 20-59 ปี

อัตราดอกเบี้ย - 19.99-25% ต่อปี

วงเงินสูงสุด - สูงสุด 5 เท่าของรายได้

กู้สินเชื่อส่วนบุคคลกรุงศรีรับวงเงินสูงสุด 5 เท่า