บริษัทประกันภัยต่างๆ

amex platinuทm

รายได้ผู้กู้ต่อเดือน - ไม่กำหนด (แต่ต้องมีรายได้ 1.5 ล้านต่อปี)

อายุผู้กู้ - 20 ปีขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ย - ไม่เกิน 16% ต่อปี

วงเงินสูงสุด - ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทผู้ออกบัตร)

amex platinum บัตรเครดิตวงเงินสูงใช้จ่ายได้สบาย

UOB Premier

รายได้ผู้กู้ต่อเดือน - 30,000 บาทขึ้นไป

อายุผู้กู้ - 20-60 ปี

อัตราดอกเบี้ย - ไม่เกิน 16% ต่อปี

วงเงินสูงสุด - สูงสุด 2-5 เท่าของรายได้

สมัครบัตร UOB Premier เพื่อผ่อนสินค้าแบบสบายๆ