Facebook
 • LINE iconLine
 • รู้จักบัตรเงินด่วน xpress cash บัตรเงินด่วน xpress cash ดอกแพงไหม 

  บัตรเงินด่วน xpress cash เป็นบัตรกดเงินสดและบัตรผ่อนสินค้าจากธนาคารกสิกรไทย โดยจะมีวงเงินในบัตรกดเงินสดเพื่อเอาไว้ใช้จ่ายได้ตามความต้องการ ดังนั้นไม่ว่าจะรูดซื้อของ ใช้กดเงินสด หรือเพิ่มวงเงินในบัตรเมื่อวงเงินไม่พอ ก็สามารถทำได้ภายในบัตรเงินด่วน xpress cash ใบเดียวที่ดีพอๆ กับบัตรเครดิตกสิกร line point แต่ขึ้นชื่อว่าเป็นบัตรกดเงินสด หลายคนคงคิดถึงอัตราดอกเบี้ยของบัตรกดเงินสดอยู่แน่ ๆ และอาจสงสัยว่าบัตรเงินด่วน xpress cash ดอกแพงไหม? เมื่อใช้กดเงินสดหรือผ่อนสินค้าบัตรเงินด่วน xpress cash ดอกแพงไหม? และต้องเสียดอกเบี้ยเท่าไหร่?
  บัตรเงินด่วน xpress cash ดอกแพงไหม? เรามาดูคำกัน 

  • บัตรเงินด่วน xpress cash ใช้เป็นบัตรกดเงินสด อัตราดอกเบี้ยต่อปี 18% – 25% 

  พนักงานประจำ ผู้มีเงินเดือน และผู้มีรายได้ประจำ อัตราดอกเบี้ยต่อปี 20% – 25% 

  ธุรกิจส่วนตัว เจ้าของกิจการ และอาชีพอิสระ อัตราดอกเบี้ยต่อปี 22% – 25%

  • บัตรเงินด่วน xpress cash ใช้เป็นบัตรผ่อนสินค้า สามารถเลือกผ่อนได้นานสูงสุด 36 เดือน ในอัตราดอกเบี้ย 0.59% ต่อเดือน 

  บัตรเงินด่วน xpress cash ดอกแพงไหม ถ้าใช้บัตรเงินด่วน xpress cash เป็นบัตรผ่อนสินค้า

  บัตรเงินด่วน xpress cash สามารถใช้ได้ทั้งเป็นบัตรกดเงินสดและบัตรผ่อนสินค้า โดยแล้วบัตรเงินด่วน xpress cash ดอกแพงไหมถ้าใช้รูดซื้อสินค้า?
  เมื่อใช้บัตรเงินด่วน xpress cash รูดซื้อสินค้าเต็มจำนวน หรือรูดซื้อสินค้าดอกเบี้ยต่ำสุด 0% นาน 36 เดือน โดยเราสามารถใช้บัตรเงินด่วน xpress cash รูดซื้อสินค้าและบริการแบบเต็มจำนวนได้ที่ร้านค้าที่มีสัญญาลักษณ์ UnionPay และร้านค้าที่ร่วมรายการ ซึ่งอัตราดอกเบี้ยจะเริ่มคิดตั้งแต่วันที่ร้านค้าเรียกเก็บเงิน นอกจากนี้บัตรเงินด่วน xpress cash ยังสามารถเปลี่ยนยอดรูดซื้อ และมาบัตรเงินด่วน xpress cash แบ่งชําระรายเดือนได้ แต่หากกังวลว่าบัตรเงินด่วน xpress cash ดอกแพงไหมในการรูดซื้อของแบบผ่อนนาน 36 เดือน สามารถเข้าไปดูอัตราดอกเบี้ยของบัตรเงินด่วน xpress cash ได้ที่เว็บไซต์ธนาคารกสิกรไทย

  บัตรเงินด่วน xpress cash จ่ายคืนยังไง วิธีคิดอัตราดอกเบี้ยบัตรกดเงินสดบัตรเงินด่วน xpress cash ดอกแพงไหม

  หลังจากที่ใช้บัตรเงินด่วน xpress cash จากบริการสินเชื่ออนุมัติเร็วไปแล้ว หลายคนคงรู้สึกกังวลว่าอัตราดอกเบี้ยบัตรกดเงินสดบัตรเงินด่วน xpress cash ดอกแพงไหม แล้วมีวิธีคิดอัตราดอกเบี้ยบัตรกดเงินสดยังไง หลังจากกดมาใช้แล้วบัตรเงินด่วน xpress cash จ่ายคืนยังไง? ซึ่งการคิดอัตราดอกเบี้ยบัตรกดเงินสด เพื่อจะรู้ว่าบัตรเงินด่วน xpress cash ดอกแพงไหม ก็มีวิธีง่าย ๆ คือ 

  เงินต้นที่กดใช้งาน x อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับ x จำนวนวันทั้งหมดที่กดใช้งาน / 365

  เมื่อใช้วิธีคิดแบบนี้ ก็จะรู้ว่าเมื่อกดเงินออกมามาใช้แล้ว ต้องใช้บัตรเงินด่วน xpress cash จ่ายคืนยังไง? และบัตรเงินด่วน xpress cash ดอกแพงไหม อัตราดอกเบี้ยที่ต้องเสียเท่าไหร่