เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม โดยมีคณะกรรมการ สมาชิกชมรมฯ ประชาชนจิตอาสา ตำบลลำคอหงส์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ ณ บ้านหนองเครือชุด และบ้านหนองเครือชุดพัฒนา ทำความสะอาดบริเวณถนน ทางสาธารณะ แหล่งน้ำ บริเวณวัด ผู้ร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น ๕๕ คน เสร็จแล้วรับประทานอาหารร่วมกัน ...

         เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ครบรอบ ๑ ปี สวรรคต          เวลา ๐๖.๓๐ น. ทำบุญตักบาตรเช้า ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี มีสมาชิกชมรมฯร่วมกิจกรรม ๔๐ คน          เวลา ๑๕.๕๒ น. พิธียืนถวายความอาลัย เป็นเวลา ๘๙ วินาที มีสมาชิกร่วมกิจกรรม ๑๕ คน          เวลา ๑๖.๒๐ น. พิธีอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประดิษฐาน ณ เมรุมาศจำลอง หน้าศาลากลางจังหวัด มีสมาชิกร่วมกิจกรรม 15 คน          เวลา ๑๖.๓๐ น. พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลพระบา
          เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครราชสีมา นำโดยนางพัชรา  มีภู่ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ ชมรมคนรักในหลวงอำเภอโชคชัย โดย นายเดชพล  จันทร์ผ่อง ประธานเครือข่ายชมรมคนรักในหลวงอำเภอโชคชัย พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรม สมาชิกชมรมฯอำเภอโชคชัย ร่วมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ณ วัดบิง ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย มีท่านนายกเทศบาลตำบลโชคชัย สมาชิกสภาเทศบาล นำรถน้ำมาร่วมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ในการนี้มีผู้มีจิตเป็นกุศล ร่วมบริจาค อาหาร น้ำดื่ม อาหารว่าง เพิ่มเติม หลังเสร็จภารกิจ รับประทานอาหารร่วมกัน มีสมาชิกชมรมฯร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ๕๐ คน
        เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครราชสีมา นำโดยนางพัชรา  มีภู่ ประธานชมรมฯ นำสมาชิก ๑๕๐ คน เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
          เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครราชสีมา โดยนางพัชรา มีภู่ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกชมรมฯ ร่วมออกโรงทานในงาน “เดิน วิ่ง ปั่น มหากุศลเพื่อผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน” โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา บริการ น้ำดื่ม ขนมปัง ไข่ต้ม กล้วยหอม โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม บุคลากรสาธารณสุข ส่วนราชการ องค์กรต่างๆ นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมกรรม ๒,๐๐๐ คน
        เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครราชสีมา นำโดย นางพัชรา มีภู่ คณะกรรมการและสมาชิกชมรมฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตลำตะคลอง ประชาชนในพื้นที่ คณะพระสงฆ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “ปลูกป่าอนุรักษ์แหล่งต้นน้ำ” เพื่อเป็นการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ และให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันอนุรักษ์ฝืนป่าธรรมชาติ ณ สำนักสงฆ์เขาโป่งนก (สาขาวัดระฆังโฆสิตาราม) บ้านคลองแจ้ง ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
Page 1 of 1912345»...Last »
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved