เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นางพัชรา มีภู่ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครราชสีมา นำสมาชิกชมรมฯ และจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ จำนวน ๕๐ คน ร่วมกิจกรรม “ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในเดือนมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ วัดมะรุม ต.พลสงคราม อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ...

      เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครราชสีมา นำโดยนางพัชรา มีภู่ ประธานชมรมฯ พร้อมคณะกรรมการชมรมฯ ออกเยี่ยมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชมรมคนรักในหลวง ผู้ใหญ่สุรเชษฐ์ และครูลำดวล เพ็ชรรอด ณ บ้านกระเสียว ต.กำปัง อ.โนนไทย ซึ่งท่านทั้งสองน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ และเป็นต้นแบบของความพอเพียงในชุมชนและสังคม
     เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครราชสีมา นำโดยนางพัชรา  มีภู่ ประธานชมรมฯ ร่วมกับคณะกรรมการชมรมฯ จัดกิจกรรมการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตน ของสมาชิกชมรมคนรักในหลวงอำเภอโนนไทย ครั้งที่ ๖/๖๑ ณ หอประชุมอำเภอโนนไทย โดยมี นายธงชัย  โอฬารวัฒนชัย นายอำเภอโนนไทย เป็นประธานในพิธี กิจกรรม      - ฉายวีดีทัศน์สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย      - การบรรยายสถาบันพระมหากษัตริย์       - การบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      - พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์      - กล่าวปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ      - ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี        โดยมีสมาชิกชม
       เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครราชสีมา นำโดยนางพัชรา มีภู่ ประธานชมรมฯ นำสมาชิกชมรมคนรักในหลวงอำเภอเทพารักษ์ เข้าร่วมกิจกรรม บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ร่วมกับอำเภอเทพารักษ์ หน่วยทหารกองพันพัฒนาที่ ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลวังยายทอง โดยมีกิจกรรม ปลูกต้นไม้ หว่านเมล็ดพันธ์พืชประจำถิ่น ณ ป่าสาธารณประโยชน์ ตำบลวังยายทอง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีสมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมกิจกรรม ๕๐ คน
       เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครราชสีมา นำโดยนางพัชรา  มีภู่ ประธานชมรมฯ ร่วมกับคณะกรรมการชมรมฯ จัดกิจกรรมการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมคนรักในหลวงอำเภอเมืองนครราชสีมา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง โดยมี พ.อ.กานต์ ขวัญยืน ผู้บังคับการศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ ๒ ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานในพิธี มีการบรรยายพิเศษจากวิทยากร จากหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก (นปอ.) ขุนศึก ๖๒ “การบรรยายรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน” กิจกรรม       - ฉายวีดี
        เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครราชสีมา นำโดยนางพัชรา  มีภู่ ประธานชมรมฯ นำคณะกรรมการ และสมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมกิจกรรม บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ร่วมกับจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ อำเภอเมืองนครราชสีมา โดยมีกิจกรรม ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ หาดสุรนารี โรงเรียนอ่างห้วยยาง ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีสมาชิกชมรมฯเข้าร่วมกิจกรรม ๕๐ คน
Page 1 of 2312345»...Last »
© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved