เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครราชสีมา นำโดยนางพัชรา มีภู่ ประธานชมรมฯ ร่วมกับคณะกรรมการชมรมฯ จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ณ หอประชุมอำเภอเทพารักษ์ โดยมี นายเดชฤทธิ์ ภิตย์ฉาย นายอำเภอเทพารักษ์ เป็นประธานในพิธี กิจกรรม      - ฉายวีดีทัศน์สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย      - การบรรยายสถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย       - การบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      - พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์      - กล่าวปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ      - ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี      โดยมีสมาชิกชมรมคนรักในหลวงอำเภอเทพารักษ์ เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น ๒๐๐ คน ...

      เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครราชสีมา นำโดยนางพัชรา  มีภู่ ประธานชมรมฯ นำสมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกับกองทัพน้อยที่ ๒, เทศบาลตำบลสุรนารี, บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยยาง อำเภอเมืองนครราชสีมา โดยมีนายกฤษณธร  เลิศสำโรง ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี โดยมีสมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมกิจกรรม ๕๐ คน
       เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครราชสีมา นำโดยนางพัชรา  มีภู่ ประธานชมรมฯ นำสมาชิกชมรมฯ ร่วมงานออกบูธ “ก้าวตามพ่อ รักษ์พอเพียง” ณ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดป่าจิตตสามัคคี) อำเภอเมืองนครราชสีมา ออกบูธนำสินค้าของสมาชิกชมรมฯ ร่วมออกร้าน นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปเผยแพร่ แก่ผู้มาร่วมงาน ร่วมชมงานกิจกรรมของนักเรียนที่ออกร้าน โดยมี นายบำรุง  เจริญพจน์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี
       เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครราชสีมา โดยนางพัชรา  มีภู่ ประธานชมรมฯ ร่วมกับสมาชิกชมรมฯ จิตรอาสา “ทำความดีด้วยใจ”อำเภอเมืองนครราชสีมา จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ณ ชุมชนศรีษะละเลิง ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา ทำความสะอาด ปรับปรุงภูทัศน์ บริเวณวัด และชุมชน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๕๐ คน
     เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครราชสีมา นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๑๐๒ คน ไปร่วมชมงาน”อุ่นไอรัก คลายความหนาว”ณ พระลานพระราชวังดุสิต ทุกคนมีความปลาบปลื้ม ประทับใจมากในความกรุณามหาธิคุณ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ที่มีต่อพสกนิกรปวงชนชาวไทย
       เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครราชสีมา นำโดย นางพัชรา  มีภู่ ประธานชมรมฯ นำสมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมกิจกรรม เสวนาเกษตรอินทรีย์วิถีไทย ณ สวนนภาภัทร ตำบลลำคอหงส์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา         โดยมี คุณสัณหจุฑา จิราธิวัฒน์ ประธานและผู้ก่อตั้ง มูลนิธิ รักษ์ดินรักษ์น้ำ นักเรียน ประชาชนผู้สนใจ และปราชญ์ชาวบ้าน ร่วมเสวนา จำนวน ๑๐๒ คน
Page 1 of 2212345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved