เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครราชสีมา โดยนางพัชรา  มีภู่ ประธานชมรมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมและสมาชิกชมรมฯ จัดกิจกรรม สวดเจริญพระพุทธมนต์ ถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ วัดศรีษะละเลิง อำเภอเมืองนครราชสีมา มีสมาชิกร่วมกิจกรรม ๒๐ คน ...

         เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครราชสีมา โดย นางพัชรา  มีภู่ ประธานชมรมฯ คณะกรรมการและสมาชิกชมรมฯ ร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยมี นายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี โดยมีสมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมกิจกรรม ๓๕ คน         โดยมีกิจกรรมดังนี้       - ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง       - จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
         เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครราชสีมา โดยนางพัชรา มีภู่ ประธานชมรมฯ ร่วมกับคณะกรรมการชมรมฯ จัดกิจกรรมการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตน ของสมาชิกชมรมคนรักในหลวงชุมชนเบญจรงค์ อำเภอเมืองนครราชสีมา ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดหงษาราม อำเภอเมืองนครราชสีมา โดยมี นายอดุลย์  อยู่ยืน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำเภอเมืองนครราชสีมา เขต 2 เป็นประธานในพิธี          กิจกรรม         - ฉายวีดีทัศน์สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย        - การบรรยายสถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย โดย ร.ต.ต.อักษร  หินอ่อน วิทยากรกระบวนการ จากกองบังคับการตำ
        เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครราชสีมา นำโดยนางพัชรา มีภู่ ประธานชมรมฯ ร่วมกับคณะกรรมการชมรมฯ จัดกิจกรรมการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตน ของสมาชิกชมรมคนรักในหลวงอำเภอเมืองนครราชสีมา ณ ศาลาเอนกประสงค์เทศบาลตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา โดยมี นายเอกภพ  โตมรศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี           กิจกรรม           - ฉายวีดีทัศน์สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย           - การบรรยายสถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย โดย ร.ต.ต.อักษร  หินอ่อน วิทยากรกระบวนการ จากกองบังคับการตำรวจภูธรจัง
         เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครราชสีมา นำโดย นางพัชรา  มีภู่ ประธานชมรมฯ ร่วมกับคณะกรรมการชมรมฯ จัดกิจกรรมการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตน ของสมาชิกชมรมคนรักในหลวงอำเภอโนนสูง ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด อำเภอโนนสูง โดยมี นายสุรัตน์  มุ่งอิงกลาง ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด อำเภอโนนสูง เป็นประธานในพิธี           กิจกรรม           - ฉายวีดีทัศน์สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย           - การบรรยายสถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย โดย ร.ต.ต.อักษร  หินอ่อน วิทยากรกระบวนการ จากกองบังคับการ
         เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครราชสีมา โดยนางพัชรา  มีภู่ ประธานชมรมฯ ร่วมกับคณะกรรมการ และสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครราชสีมา เยี่ยมชมนิทรรศการ พระเมรุมาศ ณ ท้องสนามหลวง และกราบสักการะพระบรมราชสรีรางคาร ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ณ วัดบรวรนิเวศวิหาร โดยมีคณะกรรมการและสมาชิกชมรม เดินทางร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ๑๒ คน
Page 1 of 2112345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved