ชมรมฯ ศรีสะเกษ จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ

   เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทิวา รุ้งแก้ว ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ให้แก่สมาชิกชมรมฯ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ โดยมีประธานชมรมฯ เป็นประธานในพิธี  ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ  จังหวัดศรีสะเกษ  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๗๕ คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved