ชมรมฯ ปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม

     เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสมชาย ชำนิ ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ กิจกรรม "พัฒนาพื้นที่โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ ตำบลบางแตน " โดยมีนายวิฑูรย์ นาคะเสถียร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะกรรมการชมรมฯ และนายชัยวรรณ นิยม นายอำเภอบ้านสร้าง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพี่น้องประชาชนจิตอาสา อำเภอบ้านสร้าง เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับอำเภอบ้านสร้างได้นำจิตอาสา สมาชิกชมรมคนรักในหลวงอำเภอบ้านสร้าง ทหารผ่านศึกอำเภอบ้านสร้าง กำลังพลจากกองพันทหารม้าที่ ๒ กองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ กำลังพลจากทหารมณฑลทหารบก ที่ ๑๒ และกำลังพลจากสถานีตำรวจภูธรบ้านสร้าง รวมทั้งสิ้น ๕๓๕ คน เข้าพัฒนาพื้นที่โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ ตำบลบางแตน ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม ร่มรื่น และเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ด้านการเกษตร และการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานให้แก่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved