ชมรมฯ ขอนแก่น จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ อ.บ้านแฮด

       เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุพัฒน์ ปัสสาคร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดขอนก่น พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกชมรมฯ จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ ให้กับสมาชิกชมรมฯ พื้นที่อำเภอบ้านแฮด จำนวน ๑๕๐ คน มีการบรรยายเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยนางนุมาตร คะสีทอง เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการจังหวัดขอนแก่น และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยนายถาวร สรรสมบัติและ นางเจียรนัย ราชธา ผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั้งยืนจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายคารม คำพิทูรย์ นายอำเภอบ้านแฮด เป็นประธานพิธี มีผู้เข้าร่วม ๑๘๐ คน ณ หอประชุมอำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved