ชมรมฯ กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม

              เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายสุติพงส์ ธนโกเศศ ประธานชมรมคนรักในหลวงกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายในสถานประกอบการขนาดใหญ่ของเขตพระนคร ซึ่ง Buddy group พบพนักงานป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกจำนวน ๑ ราย 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved