ชมรมฯ เลย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ จิตอาสาพัฒนาชุมชนทำดีด้วยหัวใจ

       เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วัดวังสะพุงพัฒนาราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย นายทนง สุวรรณสิงห์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเลย ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ จิตอาสาพัฒนาชุมชนทำดีด้วยหัวใจ  ให้นักศึกษา กศน. อำเภอวังสะพุง จำนวน ๑๐๐ คนฟังก่อนการทำกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคมต่อไป

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved