ชมรมฯ อุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม

               เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ณ ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรอำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ และวัดบ้านแก่งใต้ อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๘๕ คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved