ชมรมฯ สระแก้ว ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายเรื่อง การหมักและการแปรรูปตะไคร้หอมเป็นสเปรย์กันยุง

         เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นางอ้อยทิพย์ จำจด ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระแก้ว เขตอำเภอเมือง  และ ดร.ฐิตาภรณ์ ภูบุตรบุญ ที่ปรึกษาชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระแก้ว ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษบรรยาย เรื่องการหมักและการแปรรูปตะไคร้หอมเป็นสเปรย์กันยุง และการทำกำยานจุดไล่ยุงจากตะไคร้หอมบดผง ให้กับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๓ หลักสูตรภาษาอังกฤษ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved