ชมรมฯ สกลนคร จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ อ.คำตากล้า

      เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสกลนคร จัดจัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ หอประชุมอำเภอคำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร นางสาวจิราภรณ์  เบิกบานดี นายอำเภอคำตากล้า เป็นประธานในพิธีฯ กล่าวอาเศียรวาทและกล่าวเปิด นางสุจินดา  บรรลือหาญ ประธานชมรมฯ กล่าวรายงานและนำกล่าวปฏิญาณตน มีสมาชิกชมรมฯ ที่ได้รับการพิจารณาเข้าพิธีฯ ดังนี้

            ๑. หัวหน้าส่วนราชการอำเภอคำตากล้า     

            ๒. ประชาชนจากอำเภอคำตากล้า

            ๓. นักเรียนและบุคคลากรจากโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี  บ้านแพต ต.เเพต อ.คำตากล้า

            ๔. นักเรียนและบุคคลากรจากโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม อ.บ้านม่วง

            ๕. นักเรียนและบุคคลากรจากโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" อ.เจริญศิลป์

            ๖. นักเรียนและบุคคลากรจาก กศน.อำเภอคำตากล้า

       รวมผู้เข้าพิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์และปฏิญาณตน ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสกลนคร จำนวน ๓๐๐ คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved