ชมรมฯ ศรีสะเกษ ร่วมประชุมขับเคลื่อน โรงเรียน/หมู่บ้าน/ตำบล ศีล ๕ “ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง”

              เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. ที่โรงแรมพรมพิมาน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานประชุมสัมมนาโครงการส่งเสริมขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม ส่งเสริมการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฎิบัติ "หมู่บ้านศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง" ประจำปี 2560 เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวรายงานว่า  มีผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าผู้รับผิดชอบโครงการเข้าร่วมเสวนา  ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ  สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ และองค์กรเครือข่าย ร่วมกันดำเนินโครงการส่งเสริมขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นการบรูณาการโครงการ. "หมู่บ้านรักษาศีล 5 กับโครงการตามรอยพ่ออย่างพอเพียง"  โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ ได้ยึดหลัก "บ ว ร" บ้าน วัด โรงเรียน เป็นเครื่องมือในการพัฒนา

ใส่ความเห็น

© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved