ชมรมฯ ชัยนาท จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม

                  เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชัยนาท จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ตัดหญ้า กวาดบริเวณ ทำความสะอาดหลังคา ทำธนาคารน้ำใต้ดิน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีปลัดอาวุโส อ.สรรคบุรี ให้โอวาทและกำลังใจ ณ โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๙๐ คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved