งานของในหลวง..ราชประชา

blogger-image--2120377104 (1)
      พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 แห่งบรมราชจักรีวงศ์ ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พุทธศักราช 2493 และในวันจันทร์ที่ 5 พฤษภาคม 2557 ครบ 64 ปีแล้ว

      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยทุกข์สุขของประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆ จะพระราชทานความช่วยเหลือในทันที เพื่อบรรเทาทุกข์และเป็นกำลังใจ พร้อมทั้งทรงช่วยเหลือในระยะยาวให้สามารถพึ่งตนเองได้

      ที่ผ่านมา ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากมาย เพื่อประเทศชาติและประชาชน ซึ่งได้นำพระราชกรณียกิจเพียงส่วนหนึ่ง มาประมวลเสนอในสารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุด "งานของในหลวง"

      โดยจะนำเสนอต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2557

...................................................


ที่มา : สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved