เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. คุณพรพรรณ ดิลกวัฒนา นำสมาชิกปลูกต้นไม้ ในโครงการ "น้อมรำลึกรวมใจ ปลูกต้นไม้ถวายพ่อหลวง" รัชกาลที่ 9 ร่วมกับส...
     เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2559 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำพูน อำเภอเวียงหนองล่อง ร่วมจัดทำผ้าป่าขยะ เพื่อสมทบทุน ใน โครงการ "คนลำพูนสร้างฝายถวายพ่อ" ...
      เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 นายวาทิต ปัญญาคม นายอำเภอแม่ระมาด รองประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตาก ออกเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยโป่ง ศูน...
      เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตาก นำโดย นายกำธร บุญสา ที่ปรึกษาชมรมฯ เป็นตัวเเทนมอบพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวง รัชกาลที่ 9 ให้กั...
          เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับเทศบาลตำบลบางเสาธง เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ ...
         เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๖.๓๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสมุทรปราการ นำสมาชิกชมรมฯ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ให้กับพระภิกษุ...
      เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดระนอง นำโดย ว่าที่ร้อยตรี กมล วิภาดาพิสุทธิ์ ประธานชมรมฯ  นำช่างตัดผมอาสา ซึ่งเป็นสม...
ร้อยไทยด้วยดวงใจ (๕)
© Copyright 2016 Welovethaiking.com , all rights reserved