เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอ่างทอง นำโดย เรือตรีบรรเจิด ไชยรักษ์ ประธานชมรมฯ นำเยาวชนนักเรียนเทศบาล1 วัดต้นสน ร่วมโครง...
       เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559  ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำปาง นำโดย นางจันทร์สม เสียงดี ประธานชมรมฯ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเ...
       เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 19.00 น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุโขทัย ร่วมงานฉลองคณะกรรมการ ของสโมสรไลออนส์สุโขทัยราชธานี ปีบริหาร 2559 - 2559 โดยมี ไล...
       เมื่อวันที่ 30 สิหาคม 2559 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครสมาชิกเยาวชน ประกวดกล่าวสุนทรพจน์เรื่อง "ทำอย่างในหลวง" ณ โรงเรียนมัธยม...
       เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมสมาชิกชมรมฯ ประสานงานตำบล ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธ...
           เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 59 นายสุภาพ สุนทรนนท์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระบุรี พลตรีณรงค์  นาคปรีชา  ประธานกิตติมศักดิ์ ชมรมฯ นายปรีชา ...
            เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดบึงกาฬ ได้จัดกิจกรรมการบรรยายเศรษฐกิจพอเพียง มอบเสื้อสัญลักษณ์และกล่าวคำปฏิญาณตน ของ...
พระเมตตาดั่งสายธาร ตอนที่ 40
© Copyright 2016 Welovethaiking.com , all rights reserved