เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดระนอง อ.สุขสำราญ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำดีถวายพ่อ เพื่อร่วมถวายความจงรักภักดี แล...
       เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงราย อำเภอขุนตาล จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระ...
       เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๙ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกระบี่  นำโดย นายไมตรี  บุญยัง  ประธานชมรมฯ เป็นประธานที่ประชุมกรรมการชมรมคนรักในหลวงจ...
       เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกระบี่ นายไมตรี  บุญยัง ประธานชมรมฯ จัดกิจกรรมมอบเสื้อสัญลักษณ์ และกล่าวคำปฏิญาณตนครั...
       เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกระบี่ นำโดย นายไมตรี  บุญยัง ประธานชมรมฯ  จัดกิจกรรมมอบเสื้อสัญลักษณ์ และกล่าวคำปฏิญ...
           เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมุกดาหาร นำโดยนางณฤดี มิตรอุปถัมภ์ ประธานชมรมฯ นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๑๐๐ คน ร่วมจุดเทีย...
         เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุรินทร์ นำโดยท่านสมศักดิ์ ประธาน ประธานชมรมฯ จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี...
พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ต่อผู้มาถวายพระพรเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ ๖๐ พรรษา
© Copyright 2016 Welovethaiking.com , all rights reserved