เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพะเยา นำโดย นายบรรจง วงศ์ราษฎร์ ประธานชมรมฯ สมาชิกชมรมฯ แปรอักษรเป็นรูปหัวใจและคำว่า พ่...
       เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพะเยา นำโดยนายบรรจง  วงศ์ราษฎร์ประธานชมรมฯ สมาชิกชมรมฯ ลูกเสือชาวบ้าน และกลุ่มชาติพันธ์...
       เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครสวรรค์ นำโดยนางกรกต  คีรีวรรณ ประธานชมรมฯ ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา...
       เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย รศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ ...
       เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดแพร่ นำโดย นายคณาธิป มุดเจริญ ประธานชมรมฯ นำสมาชิกชมรมคนรักในหลวงกว่า ๕๐๐ คน  ...
       เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 15.30 - 16.45 น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำโดย นายคงคา ประทีป ณ ถลาง ประธานชมรมฯ พร้อมคณะกรรมการ และสมาชิก...
       19 ตุลาคม 2559 เวลา 17.00 - 18.30 น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สมาชิกชมรมฯ เขตอำเภอบางสะพานน้อย ร่วมลงนามถวายความอาลัยและบำเพ็ญพระราชกุศ...
ชมคลิป ในหลวง – สมเด็จพระนางเจ้าฯ เสด็จฯ ออกจาก รพ.ศิริราช แล้ว บ่ายนี้ ในการแปรพระราชฐาน ณ วังไกลกังวล หัวหิน
© Copyright 2016 Welovethaiking.com , all rights reserved