เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อ...
               เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอ่างทอง นำสมาชิกชมรมฯ ร่วมกิจกรรม เดิน ปั่น เทิดพระเกียรติ ณอุทยานสวรรค...
               เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมปลูกป่าเทิดพระเกียรติ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด...
             เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายพัฒนพล เอี่ยมอ่ำ ประธานชมรมคนรักในหลวงกรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี จัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพ การทำดอกไม้ปร...
              เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงกรุงเทพมหานคร เขตประเวศ ร่วมกิจกรรม ทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกับประชาชนและเจ้าหน้าที่ สำนักง...
               เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร ที่ปรึกษา ประธานอำเภอ ผู้ประสานงานชมรมฯ...
               เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติสนับสนุนโครงการขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่...
ร้อยไทยด้วยดวงใจ (๖)
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved