นายศักดิ์ศรี  ปัญนาวี ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมคณะกรรมการ ได้ไปเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ชมรมคนรักในหลวง ของผู้นำแห่งยุ...
       เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดกิจกรรมบำรุงป่าและกำจัดวัชพืช เพื่อบำรุงป่าอย่า...
     เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. ณ ที่ว่าการอำเภอราชสาส์น ชมรมคนรักในหลวงอำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดการประชุมคณ...
       เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตราด นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๑๐๐ คน เดินทางเข้าร่วมชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ บริเ...
     เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดประชุมคณะกรรมการชมรมฯ ประจำเดือ...
       เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชลบุรี นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๕๐ คน เดินทางเข้าร่วมชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ บริ...
     เมื่อวันที่ ๒๑-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่สวนจ่าทูล พ้นธาตุ ผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืน รุ่นที่ ๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระแก้ว ได้เปิด...
วันนี้ของพ่อ (๑๒)
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved