เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครนายก นำสมาชิกชมรมฯ ร่วมงานทำบุญตักบาตรอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด...
       เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น. คณะชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลพบุรี นำโดย อ.ดร.สมภพ โสมาภา ประธานชมรมฯนำคณะกรรมการและคณะที่ปรึกษาของชมรมฯ เข้...
          เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ โดยนางมยุรา ประหยัด ผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืน จังหวัดนครศรีธรรมราช และนายทวี ประหยัด คณะกรรมการผู...
         เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ นายธรรมนูญ เศวตเวช ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชุมพร มอบเครื่อง อุปโภค บริโภค แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ ...
            เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับชาวอำเภอโกสุมพิสัย กว่า 5,000 คนนำโดยนางไพรวัลย์ รักชาติ...
          เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบถุงยังชีพผู้ประสบภัยน้ำท่วม ๔๐ ครอบครัว ณ ตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม ...
            เมื่อวันที่ 17 มกราคม  2560 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระแก้ว ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุ...
วันนี้ของพ่อ (๓๖)
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved