เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๑๕-๑๓.๓๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครนายก ได้รับเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ อ.เม...
     เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดระยอง จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวร...
        เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ พ.ต.อ.บัณฑิต นิลอ่อน ผกก.สภ.บ้านค่าย จังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีเปิดกรวยดอกไม้ถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระเจ้า...
           เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายสะอาด แสงรัตน์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดหนองคาย ร่วมงานพิธีเปิดป้าย "เรือนพยาบาล สุจินดา คราประยูร" ณ...
        เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครปฐม นำโดย ท่าน ผอ.ยุพิน ดุษิยามี ประธานชมรม จัดการประชุมสัมมนา การจัดตั้ง...
      เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลย์วัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า...
         เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๓๐ น.นายสุวัฒน์ โคตะสิน ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมกรรมการบริหารชมรมฯ จำนวน ๑๘ ...
ประโยชน์สุขของแผ่นดิน..ถนนดิสโก้ เส้นทางทรงงานที่ยากลำบาก
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved