เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ (เวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๓๐ น.) ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และสมาชิกชมรมฯ จัดพิธีทำบุญบำเพ็...
          เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ (เวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๓๐ น.) ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และสมาชิกชมรมฯ จัดพิธีทำบุญบำเพ็...
           เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ (เวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๓๐ น.) ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และสมาชิกชมรมฯ จัดพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศล ...
          เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ (เวลา ๑๐.๐๐-๑๓.๐๐ น.) นายสถาพร สิริพรหมมา ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยนายธน สิบพันทา รองประธานช...
          เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพ...
          ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดหนองบัวลำภู นำสมาชิกชมรมฯ จิตอาสาเฉพาะกิจ ร่วมความสะอาดรอบเมรุมาศจำลอง ณ สนามนเรศวร อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู ...
         เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. ชมรมรักในหลวงจังหวัดมุกดาหาร นำโดย นางณฤดี มิตรอุปถัมภ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมุกดาหาร พร้...
พระเมตตาดั่งสายธาร ตอนที่ 6
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved