เมื่อวันที่ ๑๙-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชุมพร เขตทุ่งตะโก นำโดยประธานชมรมคนรักในหลวงทุ่งตะโก นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๓๐๐ คน...
            เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 คุณณฤดี มิตรอุปถัมภ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมุกดาหาร ได้พร้อมด้วยสมาชิกชมรมฯ จำนวน 25 คน เดินทางไปร่วม...
            เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงสระบุรี จัดกิจกรรมมอบสารานุกรมฉบับพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๙ ณ โรงเรียนบ...
          เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอ่างทอง จัดประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมฯ เพื่อเตรียมขยายงาน ณ ศูนย์ประสานงานชมรมฯ อ...
             เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครปฐม ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพรเจ้าอย...
       เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (เวลา 9.00 น.) นายไพโรจน์ หงษ์ทอง  ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระแก้ว  ได้รับเชิญร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกหมู...
            โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านศรีบุญเรือง) และโรงเรียนเทศบาล ๗ (ศิรินาวินวิทยา) ซึ่งเป็นโรงเรียนในเครือข่ายชมรมคนรักในหลวงจังหลัดลำปาง ได้รับก...
อัคราภิรักษศิลปิน..งานตกแต่งด้วยปีกแมลงทับและศิลปะการแต่งโต๊ะเสวย
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved