เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เน...
                เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรม " รวมพลังชาวหาดใหญ่ ทำความดีด้วยหัวใจ" Big Cleaning เนื่องในโอ...
                เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมห...
              เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายแพทย์ยุทธนา ศิลปรัสมี ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราช นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๔๐๐ คน ร่วมกิจกรรม...
เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายแพทย์ยุทธนา ศิลปรัสมี ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราช นำสมาชิกชมรม จำนวน ๓๐๐ คน ร่วมกันตักบาตรอาหาร...
               เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายดิสพูน จ่างเจริญ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปัตตานี นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๒๕๐ คน ร่วมในพิธีถวายเครื่อง...
              เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายธีระศักดิ์ ชัยวิศิษฐ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำพูน นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๓๐๐ คน ร่วมพิธ...
ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ : จากฟ้าสู่ดิน (2)
© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved