เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสมุทรสงคราม นำสมาชิกชมรมฯ เข้าชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” นำโดยนาวาเอกทวี เชื้อชูช...
         เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุพัฒน์ ปัสสาคร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดขอนแก่น และสมาชิกชมรมฯ เขตพื้นที่ตำบลบ้านกง มีนาย...
       เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ดร.สมภพ โสมาภา ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยสมาชิกชมรมฯ จัดการอบรมวิชาชีพ "การปลูกฟักทอง" อย่าง...
      เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุรินทร์ ติดตามความก้าวหน้าในการสร้างชุมชนพอเพียงของบ้านหนองผักบุ้งและบ้านนาท่ม ซึ่ง...
      เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดร้อยเอ็ด นายยงยุทธ  ขัติยนนท์ ประธานชมรมฯ นำคณะกรรมการ และสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดร...
        เมื่อวันที่ ๑๔  มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๙ น. นายยงยุทธ ขัติยนนท์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดร้...
     เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ นายยงยุทธ ขัติยนนท์ ประธานชมรมคนรักในหลวงได้มอบหมายให้นายอำนาจ จันทะคราม คณะกรรมชมรมฯ และ สมาชิกชมรมคนรักในหลว...
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ชุด “ราชสกุลมหิดล” ตอน พระราชปณิธาน
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved