เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปราจีนบุรี นำโดยนายวิฑูรย์  นาคะเสถียร ประธานชมรมฯ พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกชมรม...
         เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานมอบโล่เชิดชูเกียรติครอบครัวร่มเย็น จังหวัดสระแก้วป...
            เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 16.00 น. ณ  ที่ว่าการอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ดร.สุรพล เคยบรรจง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบุรี พร้อมค...
          เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ ว่าที่ ร.ต.กมล วิภาดาพิสุทธิ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดระนอง  ร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมจัดพิธีถวายดอก...
           เมื่อวันที่ 26 เมษายน  2560 เวลา 9.00 - 12.00 น. นายไพโรจน์ หงษ์ทอง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระแก้ว ได้เข้าร่วมประชุม คณะทำงาน ลุ่มน้ำสาขาห้วยพ...
          เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 สมาชิกชมรมคนรักในหลวง กลุ่ม อ.เมือง สมุทรสงคราม จำนวน 50 คน เดินทางเข้ากราบสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรม...
           เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ เยี่ยมชมความก้าวหน้าและการพัฒนาต่อยอดของศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การ...
เฉลิมพระเกียรติ “แม่ของแผ่นดิน” เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ตอน คู่บุญพระบารมี
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved