ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุดรธานี นำสมาชิกชมรมฯ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อสังคม มีสมาชิกเข้าร่วม ๑๒๐ คน ...
         เมื่อวันที่ ๒๐-๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสกลนคร นำโดยนางสุจินดา บรรลือหาญ ประธานชมรมฯ พร้อมเลขานุการชมรมฯ ร่วมเป็นวิทยากรโ...
         เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๒๐ น. นายทิวา รุ้งแก้ว ผู้เชี่ยวชาญพิเศษฯ อบจ.ศรีสะเกษ  ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ เยี่ยมชมใ...
           เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ นายสุพัฒน์ ปัสสาคร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดขอนแก่น นำสมาชิกชมรมฯ ทยอยร่วมกลุ่มจิตอาสา ลงทะเบียนสมัคร...
        เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ นายสะอาด แสงรัตน์ ประธานชมรมฯ หนองคาย จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๕ (เชื...
           เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.  นายสุพัฒน์ ปัสสาคร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกชมรม...
            เมื่อวัน ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ นายทนง สุวรรณสิงห์ ประธานชมรมคนรัก ในหลวงจังหวัดเลย ได้นำสมาชิกชมรมฯ ร่วมกับหัวหน้า...
ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ :คนล่าเมฆ (3)
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved