เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดยโสธร นำโดยนางสาวปุณรดา  เย็นวัฒนา ประธานชมรมฯ นำสมาชิกชมรมฯ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประ...
      เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครพนม นำโดย นางกุหลาบ นครชัยกุล ประธานชมรมฯ จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธ...
     เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดบึงกาฬ ดำเนินการกิจกรรมจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ ประจำเดือนพฤษภาคม ณ บริเวณ วัดปุริมาประดิษ...
       เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๐๐ น. นายสุภาพ สุนทรนนทร์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระบุรี นายหยุด แช่มประเสริฐ์ ประธานชมรมฯ อ.วิหาร...
    เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตราด นำสมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมอบรมความรู้ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านเขาระก...
       เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลพบุรี นำโดย อ.ดร.สมภพ โสมาภาประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการบร...
     เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมหาสารคาม นำโดยนายวีรพงษ์  สิทธิจันทร์เสน ประธานชมรมฯ พร้อมคณะกรรมการชมรมฯ นำสมาชิกชมร...
ทรงพระเกษมสำราญ ณ สวนลิง หัวหิน ปี พ.ศ. 2504
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved