เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมดำนาวันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ ที่วัดป่าพรหมนิมิต อำเภอวังหิน จังห...
       เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสกลนคร นำโดยนายธัชชัย บรรลือหาญ เลขานุการชมรมฯ พร้อมเยาวชนจิตอาสาชมรมฯ ร่วมออกช่วยเหล...
     เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสกลนคร นำโดยนายธัชชัย  บรรลือหาญ เลขานุการชมรมฯ ประสานงานและให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร โ...
         เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ นางธันวดี เสียงชื่นจิต กรรมการบริหารชมรมฯ นำสมาชิกชมรมฯ เขตอำเภอบางพลี จำนวน ๒๐ คน ร่วมประดิษฐ์ทำดอกไม้จันท...
        เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุพรรณบุรี นำโดย นายเสน่ห์ บุญสุข ประธานชมรมฯ นำคณะกรรมการชมรมฯ และสมาชิกชมรมฯ ร่วมเป...
       เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ จ่าสิบเอกไพทูล พ้นธาตุ ผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืน รุ่นที่ ๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระแก้ว เจ้าของศู...
      เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายไพโรจน์ หงษ์ทอง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระแก้ว ได้รับเชิญ จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว เป็นวิท...
วันนี้ของพ่อ (๒)
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved