เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายอรรถสิทธิ์ ไชยบุรินทร์ประธานชมรมคนรักในหลวงกรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐก...
            เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงกรุงเทพมหานคร เขตสายไหม จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ ...
             เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายวินัย โภคทรัพย์ ประธานชมรมคนรักในหลวงกรุงเทพมหานคร เขตดุสิต จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พ...
       เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐-๑๓.๓๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดบุรีรัมย์ นำโดย นางนิ่มนวล พฤกษ์ปัญญากุล ประธานชมรมฯ จัดบรรยายเศรษฐกิจ...
            เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. นางสุวดี รุ่งเรืองศรี ชมรมคนรักในหลวงกรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ นำสมาชิกชมรมฯ ร่วมทำบุญใส่บาตรอาห...
            เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายธนาวิทย์ ฤทธิศรี ประธานชมรมคนรักในหลวงกรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี ชมรมฯ นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๔๐ คน ร่วมทำบุญใส...
           เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงกรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ...
วันนี้ของพ่อ (๗)
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved