เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครนายก นำสมาชิกชมรมฯ ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ณ ห้องประชุมวัดพิกุลแก้ว อ.บ...
             เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพังงา เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ...
            เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำปาง จัดการประชุมคณะกรรมการชมรมฯ เพื่อเตรียมงาน นำสมาชิกเครือข่ายอำเภอแม่ทะ ๗๐ คน...
         เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายธีรวัฒน์ สุดสุข รอง ผู้ว่าฯ นางศุภดี วิถีธรรมศักดิ์ ...
            เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบข้าวสารอาหารให้กับโรงเรียนวัดประสิทธิธาราม ตำบลบางชนะ อำเภอเมือง...
         เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐. น. ที่โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ ตำบลห้วยตามอญ  อำเภอภูสิงห์ สพป.ศก.๓ นายทิวา รุ้งแก้ว ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ...
         เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครราชสีมา เป็นจิตอาสาสอนนักเรียน ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน  "ดอกไม้จันทน์...ทำด...
เฉลิมพระเกียรติ “แม่ของแผ่นดิน” เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ตอน คู่บุญพระบารมี
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved