เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตาก อำเภอบ้านตาก นำสมาชิกฯ นำขนมแจกให้แก่ผู้ที่ร่วมงานบรรพชา อุปสมบท ถวาย...
            เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอ่างทอง ร่วมกิจกรรมงานรำลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์...
           เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ นายกนก วิศวะกุล ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงราย ร่วมกับผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน คณะกรรมการ...
         เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรพล วิชัยดิษฐ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตรัง นำคณะกรรมการชมรมฯ  ออกพบปะสมาชิกของชมรมฯ อ.สิ...
           เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกำแพงเพชร ชุมชนบ้านวังยาง ร่วมกันปฏิบัติธรรมสวดมนต์ เดินจงกรม นั่งสมาธิ ณ ...
          เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ อ.สุรนันต์ พันธุ์สมบูรณ์ ผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน รุ่นที่ ๑ และลุงเฉลิม พีรี สุดยอดนักปราชญ์  ของชม...
            เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมทำบุญ และตั้งโรงทาน ณ วัดนาควัชรโสภณ (วัดช้าง) พระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมื...
คนไทยอยู่ดีมีสุข ความสุขของในหลวง(18)
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved