เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. เรือตรีบรรเจิด  ไชยรักษ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอ่างทอง ร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะ เนื่องใน...
            เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายคงคา ประทีป ณ ถลาง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมเลขาและผู้ประสานงานเขต อ.ป...
     เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว นายไพโรจน์ หงษ์ทอง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระแก้ว และคณะนำกระเช้...
       เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ นายนิโรจน์  ประถมวงศ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตราด พร้อมด้วยนายวินัย ขยันยิ่ง กรรมการวิชาการ และสมาชิกชมร...
            เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติบรรยายเรื่องบูรพกษัตริย์ไทย ประวัติศาสตร์ชาติ...
         เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.สรศักดิ์ ณ น่าน ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดน่าน นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๑๕ คน นำขนมจำนวน ๕๐๐ ชิ้น ร่ว...
           เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ นายแพทย์ยุทธนา ศิลปรัสมี ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี...
วันนี้ของพ่อ (๒)
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved