เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ พ.ต.อ.อดิศร ด้วงพูล ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปทุมธานี  พร้อมกับที่ปรึกษา, รองประธาน, กรรมการ และสมาชิก...
            เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 11.00 น. นายไพโรจน์ หงษ์ทอง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระแก้ว ได้รับเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบบ้านพอเพ...
        เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15 .00 น นายสุพัฒน์  ปัสสาคร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยสมาชิกชมรมฯ 26 อำเภอของจังหวัดขอนแก่...
           เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว นายไพโรจน์ หงษ์ทอง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระแก้ว ได...
            เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำโตนเลสาป จัด “โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ(...
          เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธุ์ 2560 เวลา 09.30 น. ชมรมคนรักในหลวงสระบุรี ร่วมพิธีปล่อยกุ้งก้ามกรามสองล้านตัว ปลาห้าแสนตัว ลงแม่น้ำป่าสักท่าน้ำหลั...
          เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำปาง เข้าร่วมกับเทศบาลนครลำปาง หน่วยราชการรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ประชาชน ทุกภาคส่ว...
พระเจ้าแผ่นดิน (3) ตอน พลังแผ่นดิน
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved