เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอ่างทอง ร่วมงานรัฐพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวร...
       เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 คุณ ณฤดี มิตรอุปถัมภ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมุกดาหาร  พร้อมด้วยสมาชิกชมรมฯ จำนวน 20 คน ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไ...
           เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายไมตรี บุญยัง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกระบี่ ร่วมพิธีส่งมอบถุงธารน้ำใจ สำรักงานทรัพย์ส่ว...
           เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๐ น. สมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกระบี่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระบวชใหม่ ๑๕๔ รูป ณ บันไดนาค วัดแก้วโกร...
           เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายไมตรี บุญยัง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกระบี่ นำสมาชิกชมรมฯ เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนร...
          เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 60 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสกลนคร โดย นายธัชชัย บรรลือหาญ เลขานุการชมรมฯ ร่วมงานวันรัฐพิธี "วันยุทธหัตถี และวันสมเด็จพระน...
          เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีอุปสมบทพระภิกษุเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู...
วันนี้ของพ่อ (๗๒)
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved