เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชลบุรี ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดวิเวการาม ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุร...
    เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ประจำเดือนมกราคม และร่วม...
       เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดบุรีรัมย์ นำโดยนางนิ่มนวล พฤกษ์ปัญญากุล ประธานชมรมฯ มอบทุนครั้งที่ ๒ โคร...
       เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุรินทร์ นำโดยนายสมศักดิ์ ประธาน ประธานชมรมฯ เยี่ยมกลุ่มแม่บ้านและสมาชิกที่เข้าฝึ...
               เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. พ.อ.วสุชนม์ บุษยะบุตร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตาก นำคณะกรรมการ และสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๕๗ ค...
      เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายศักดิ์ศรี ปัญนาวี ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดหนองบัวลำภู และคณะกรรมการชมรมฯ ร่วมเป็นผู้แทนมอบเช็คจำน...
            เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายแพทย์ยุทธนา ศิลปรัสมี ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราช นำสมาชิกชมรมฯ อำเภอฉวาง อำเภอนาบอน ...
พระเมตตาดั่งสายธาร ตอนที่ 76
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved