สถานที่สุดโรแมนติกและประทับใจ ทะเลสาบและเกาะกลางน้ำรูปหัวใจ “ทุ่งทะเลหลวง” เป็นโครงการแก้มลิงในพระราชดำริของในหลวง           เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งในจังหวัดสุโขทัย สามารถกักเก็บน้ำได้กว่า 32 ล้านลูกบาศก์เมตร           นอกจากนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรัตนสิริสุโขทัย พระพุทธรูปเก่าแก่อายุเกือบ 700 ปี          ใครไปสุโขทัย อย่าลืมแวะไปเที่ยวนะครับ รับรองไม่ผิดหวังแน่นอน This romantic and impressive heart-shaped lake and … อ่านเพิ่มเติม →...

(โครงการแก้มลิง อีกพระราชดำริหนึ่งของในหลวง)        นายปฤหัส วงศ์ชัยภูมิ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกาฬสินธุ์ กรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทานได้รับการจัดสรรง...

        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมด้วยหม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอัน...

จากที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือ สำนักงาน กปร. เป็นเจ้าภาพหลักในการประสานการดำเนิ...

        นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า กรมชลประทานได้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี ภายใต้แผ...

       สำนักราชเลขาธิการ ขอเชิญเยาวชนที่ศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา อายุ 18–23 ปี สมัครเข้าร่วม “โครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ” รุ่นที่ 3        ซึ่งเป็นโครงการที่มีเป้าหมายเพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้แนวพระราชดำริ ตลอดจนหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยผ่านการฝึกอบรม        ตลอดถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์จริงจากการใช้ชีวิตร่วมกับเกษตรกรที่น้อมนำพระราชดำริไปปฏิบัติใช้จนประสบความสำเร็จในการดำรงชีพและการใช้ชีวิต พื้นที่จังหวัดสกลนคร        โครงการนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1–24 มิถุนายน 2558 นี้         ทั้งนี้ จะมี
      เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ความสามารถของชุมชนเมือง รัฐ ประเทศ หรือภูมิภาคหนึ่งๆ       ในการผลิตสินค้า และบริการทุกชนิดเพื่อเลี้ยงสังคมนั้นๆ ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาปัจจัยต่างๆ ที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของ        หรือถ้าเป็น “เศรษฐกิจพอเพียง” ในระดับบุคคลนั้น ก็จะหมายถึง ความสามารถในการดำรงชีวิตได้อย่างไม่เดือดร้อน มีความเป็นอยู่อย่างประมาณตนตามฐานะตามอัตภาพ และที่สำคัญไม่หลงใหลไปตามกระแสของวัตถุนิยม มีอิสรภาพ เสรีภาพ ไม่พันธนาการอยู่กับสิ่งใด       ซึ่งหากกล่าวโดยสรุป ก็คือ       การหันกลับมายึดเส้นทางสายกลางในการดำรงชีพ     … อ่านเพิ่มเติม →
เปลว สีเงิน พอดีอ่านข่าวรองนายกฯ วิษณุ เครืองาม ไปเปิดงานฉายหนังสั้นเรื่อง “Turning Point : จุดเปลี่ยน” และสารคดีสั้น “คุณธรรม จริยธรรมพื้นฐานในสังคมไทย ๕ ประการ” ที่พารากอน ซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินจัดทำขึ้น เป็นการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกดี เจอคำว่า Turning Point ก็สะดุดคิด! เพราะบังเอิญตรงกับสภาพสังคมบ้านเมืองเราตอนนี้พอดี ทั้งสังคมการเมือง สังคมเศรษฐกิจ และสังคมชาวบ้าน รวมเรียกได้ว่า ประเทศไทยเดินมาถึง “จุดเปลี่ยน” หรือ Turning Point แล้ว! ขณะนี้อยู่ในอาการ “ชะงักงัน” ปรับสภาพยังไม่ถูก ทั้งที่รู้ว่าเดินมาถึงจุดเปลี่ยนแล้ว แต่จะเปลี่ยนไปทางไหนถึงจะใช่ ถึงจะถูก…ยังหันรี-หันขวาง ทั้งฝ่ายนำ … อ่า
         นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปลูกป่าในป่าปลูก เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมงานอย่างเป็นทางการ พร้อมกล่าวคำปฏิญาณ และร่วมปลูกต้นไม้ จำนวน 6,000 ต้น กับส่วนราชการ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชน ณ เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา         … อ่านเพิ่มเติม →
      นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมด้วยหม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ เลขาธิการ กปร. นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน นายเทอดศักดิ์ บุญยขจร ผู้เชี่ยวชาญด้านแหล่งน้ำ มูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโท-ห้วยยางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร เมื่อวันก่อน      เพื่อติดตามการดำเนินงาน พร้อมเยี่ยมและสอบถามถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในปัจจุบันหลังจากได้รับพระราชทานความช่วยเหลือให้ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ เพื่อบรรเทาปัญหาความแห้งแล้งในการทำการเกษตรกรรมให้มีน้ำเพียงพอต่
Page 1 of 4512345»...Last »
© Copyright 2015 Welovethaiking.com , all rights reserved