โครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในส่วนของการโคนมไทย ทราบกันไหมคะว่านมวัวแท้อันเนื่องมาจากพระราชดำริไม่ได้มีเพียงนมอัดเม็ดจิตรลดา หรือนมยู.เอช.ที.จิตรลดาเท่านั้น           หากจะย้อนไปเมื่อ 50 กว่าปีก่อน ประเทศไทยยังเป็นประเทศที่ไม่มีนมวัวให้ดื่มอย่างแพร่หลายเช่นในปัจจุบัน ชาวบ้านในหลายพื้นที่ยังเลี้ยงลูกด้วยนมข้นหวานบ้าง น้ำข้าวผสมน้ำตาลบ้างตามมีตามเกิด ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงตระหนักว่า "นม" มีคุณค่าทางอาหารสูงและเป็นประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์           ดังนั้นเมื่อเสด็จฯ ประพาสประเทศเดนมาร์ก ใน พ.ศ. 2503 จึงเสด็จฯ ทอดพระเนตรกิจการฟาร์มโคนมและการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมหลายแห่ง เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินกิจ...

ตลอดระยะเวลา 70 ปีที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองราชย์ พระองค์ทรงงานหนัก เสียสละความสุขส่วนตน โดยมีเป้าหมาย คือ มุ่งหวังให้ประชาชนชาวไทยอยู่ดี กินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี พระองค์ทรงไม่ย่อท้อและเอาชนะทุกอุปสรรค สิ่งเหล่านี้พิสูจน์ให้เราเห็นผ่านทุกโครงการพระราชดำริ พระราชดำรัส พระบรมราโชวาท ตลอดจนพระจริยวัตรที่งดงาม และเรียบง่ายของพระองค์        วันนี้เราขออัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาเพื่อเป็นกำลังใจ แรงบันดาลใจ และแนวทางในการดำเนินตาม “คำสอนของพ่อ” ไปสู่ความสำเร็จในเป้าหมายแห่งชีวิต 1. กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน “กา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อบรรดาราษฎรในพื้นที่ชนบท ซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนเพื่อศึกษาสภาพความเป็นอยู่ ซึ่งนำไปสู่พระบรมราชวินิจฉัยถึงที่มาแห่งปัญหา แนวทางในการแก้ไขปัญหา นโยบายและมาตรการที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ พระบรมราชวินิจฉัยในปัญหาความยากจนของพสกนิกรส่วนใหญ่ในชนบท แสดงออกถึงอัจฉริยภาพในการวิเคราะห์เชิงเศรษฐกิจที่ถ่องแท้และลึกซึ้ง อันสอดคล้องกับข้อเท็จจริงและหลักเศรษฐศาสตร์ที่เหมาะสมสำหรับใช้อธิบายปัญหาของประเทศไทย        ในเบื้องแรกได้ทอดพระเนตรเห็นสัจธรรมว่า เศรษฐกิจชนบทเป็นปั
เมื่อก้าวเข้าสู่โลกของการทำงาน แพ็กเกจเสริมที่มาพร้อมหน้าที่และความรับผิดชอบนั่นก็คือ ปัญหาและอุปสรรค ทั้งที่เกี่ยวกับ “งาน” และ “คน”        เรื่อง “งาน” บางครั้งคุณอาจจะกังวล กลัวงานออกมาไม่ดี กลัวหัวหน้าตำหนิ กลัวลูกค้าไม่ปลื้ม จนกลายเป็นความกดดันทั้งต่อตัวเองและเพื่อนร่วมงาน หรือบางครั้งคุณคิดว่างานโอเคแล้ว แต่กลับโดนแก้แล้วแก้อีก ติแล้วติอีก จนทำให้รู้สึกท้อถอยหมดกำลังใจ        ส่วนเรื่อง “คน” ถ้าคุณโชคร้ายไปเจอเจ้านายขี้เหวี่ยง ลูกค้าขี้วีน เพื่อนร่วมงานที่จ้องจะเอาเปรียบ เล่นพรรคเล่นพวก แทงข้างหลังทะลุถึงหัวใจ ก็จะทำให้เหนื่อยทั้งกายทั้งใจ ไม่มีความสุข หมดแรงใ
พลิกฟื้นความแห้งแล้งและภัยยาเสพติด ด้วยการเกษตรเพื่อสังคม ผ่านโครงการหลวงดอยคำ         หากจะกล่าวถึงโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นผู้ริเริ่มขึ้น หนึ่งในโครงการที่คนไทยรู้สึกคุ้นเคยและใกล้ชิดที่สุดคงหนีไม่พ้น "ดอยคำ" ภาพของภูเขาเขียวขจี มีผัก ผลไม้เมืองหนาว และอาหารแปรรูป ซึ่งปลูกโดยชาวเขาในเขตภาคเหนือของประเทศ ได้ถูกบันทึกลงในหัวใจของคนไทยมาเป็นเวลายาวนานหลายทศวรรษ         จุดเริ่มต้นทั้งหมดเกิดขึ้นด้วยพระราชวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงเห็นความทุกข์ยากของประชาชน และทรงพบว่าปัญหาหลักนั้นเกิดจากการปลูกฝิ่น ซึ่งถือเป็
ทฤษฎีการมีรายได้อย่างยั่งยืน เป็นหลักในการพัฒนาชีวิต ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้กับทุกอาชีพ โดยมีหลักในการปฏิบัติดังนี้ มีทัศนคติที่ดีต่องาน ไม่ว่าจะทำการใด ในขั้นแรก เราจะต้องมีทัศนคติที่ดีต่อสิ่งที่จะทำ มีความชอบในงาน และเห็นประโยชน์ว่า การทำงานนั้น ๆ จะสร้างคุณค่าต่อสังคมอย่างไร ซึ่งในทางตรงข้าม เราไม่ควรเสียเวลากับงานที่ไม่ได้สร้างประโยชน์ อย่าลืมครับว่า เรามีเวลา และทรัพยากรอย่างจำกัด ดังนั้น เรามาเลือกทำแต่สิ่งที่มีประโยชน์กันดีกว่า ทำงานด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ หากมีอุปสรรคใดก็ไม่ท้อแท้ รวมทั้งเปิดใจรับฟังความเห็นของผู้อื่น และนำข้อเสนอแนะมาพัฒนาอย่างต่อเน
Page 1 of 6912345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved