ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร       จำได้ว่าในยุคที่เขมรกำลังจะแตก และโลกกำลังประหวั่นพรั่นพรึง ว่าประเทศไทยจะล้มเหมือนโดมิโน ตกอยู่ภายใต้การปกครองแบบคอมมิวนิสต์เหมือนประเทศเพื่อนบ้านอย่าง ลาว เขมร เวียดนาม       ขณะนั้นฝรั่งมังค่าที่กลัวว่า ประเทศไทยจะกลายเป็นประเทศปิดไม่ให้ใครเข้าออก ก็แห่พากันมาเที่ยวถ่ายรูปวัดวา สถานโบราณสวยๆ เพราะกลัวว่าจะไม่ได้เห็นอีก       ….แต่ประเทศไทยก็รอดพ้นมาได้       ….มาในช่วงเวลานี้ ประเทศไทยตกอยู่ภายใต้ระบบทุนนิยมเต็มตัว แต่ก็กำลังถูกล่าอีกเช่นกัน       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเคยพระราชทานสัมภาษณ์นักข่าวต่างประเทศ คือ นายเดนิส ดี เกรย์ แอนด์ บาร์ท แมคโดเวลล์ (Mr.Denis D. Gray and Bart McDowell) จากนิตยสารเนชันแนล จีโอกราฟิค (...

ชู พรบ.กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ.2554 เตรียมต่อยอดตั้งกองทุนหนุนสวัสดิการแก่ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม หวังสร้างความเชื่อมั่นให้เกษตรกรเพาะปลูกตามแผน ช่วยลดปัญหาด้านเกษตรอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.61 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ แนวทางพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ในงานเปิดปฏิบัติการโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยศาสตร์พระราชา ตามแนวทางประชารัฐ ณ อิมแพคเมืองทองธานี ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รวบรวมปัญหาของเกษตรกร เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาระยะยาว พบปัญหาหลักๆ อาทิ มีการลงทุนสูงแต่รา
นับตั้งแต่เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่ทำอาชีพเกษตรกรรมซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนไทย พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเยือนปวงชนในพื้นที่ห่างไกลต่าง ๆ ทั่วประเทศและได้ทรงรับทราบข้อมูลปัญหาที่พสกนิกรในแต่ละภูมิภาคต้องเผชิญ ทรงศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อหาทางออกช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านั้นให้เบาบางทุเลาลงเพื่อให้คนไทยได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นำมาซึ่งการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ตามแนวพระราชดำริ และอาชีพพระราชทานต่าง ๆ จำนว
"…การใช้จ่ายโดยประหยัดนั้น จะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเองและครอบครัว ช่วยป้องกันความขาดแคลนในวันข้างหน้า การประหยัดดังกล่าวนี้ จะมีผลดีไม่เฉพาะแก่ผู้ประหยัดเท่านั้น ยังจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วย..." อัญเชิญส่วนหนึ่งในพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันปีใหม่ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๒  ....สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้..... ... ที่มา : เพจ นิทรรศการพลังแผ่นดิน อัศจรรย์งานศิลป์แผ่นดินสยาม เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ปีพุทธศักราช ๒๕
“...ชัยพัฒนาของเรานี้ มีจุดมุ่งหมายในเรื่องการทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น ทั้งในด้านความเป็นอยู่ การอาชีพ และสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ส่วนที่สำคัญของเราคือการเกษตร ปัจจัยสำคัญของการเกษตร นอกจากจะเป็นเรื่องน้ำ และดินแล้ว การมีพันธุ์พืชที่ดีให้เกษตรกรปลูก เป็นเรื่องที่สำคัญมาก อีกอย่างหนึ่งก็คือ การที่ทำเองจัดเองทำให้เราได้ศึกษาวิธีการว่าพันธุ์ต่างๆนอกจากจะทำให้มีปริมาณมากขึ้นแล้ว คุณภาพที่จะเหมาะสมในแต่ละแห่ง จะทำอย่างไร เพราะถ้าเราทำเองจะทราบว่าตรงไหนต้องทำอย่างไร เป็นความรู้ของพวกเราทุกคนด้วย...” ความตอนหนึ่งแห่งพระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
“..การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้น . ต้องสร้างพื้นฐานคือ ความพอมีพอกิน พอใช้ ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน . โดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชา . เมื่อได้พื้นฐาน มั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว . จึงค่อยสร้างเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจชั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไป...” พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2516 .. วิโรจน์ ฉิมมี แห่ง“บ้านไร่ ไออรุณ” ชีวิตที่ออกแบบได้ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฯ  “พรุ่งนี้ สิ้นเดือน นั่งทำบัญชี เตรียมจ่ายเงินให้ทุกคนที่บ้านไร่ ลุงบุญ กำลังรอนำเ
Page 1 of 7212345»...Last »
© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved