"ดิน” เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญต่อความคงอยู่ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด และยังเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญเคียงคู่กับ "น้ำ” ในการทำเกษตรกรรม เพราะต่อให้มีน้ำอุดมสมบูรณ์ดีเพียงใด แต่ถ้าสภาพดินไม่ดี ปราศจากธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเติบโตของพืช ก็ยากต่อการปลูกพืชพรรณชนิดใดให้เติบโตแข็งแรงดอกดอกออกผลตามที่ต้องการได้ การอนุรักษ์ทรัพยากรดินจึงมีความจำเป็นต่อความเป็นอยู่และความมั่นคงของประเทศชาติ ด้วยเหตุนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงให้ความสำคัญกับดินทั้งการปรับปรุงบำรุงดินและการจัดสรรที่ดิน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของประเทศที่ทำการเกษตรเป็นหลักอย่างประเทศไทย จึงนำมาสู่แนวพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาดินที่สำคัญคือ การอนุรักษ์และฟื้นฟูดิน...

         อาจารย์ขอยกตัวอย่าง ๒ เรื่อง คือ         เรื่องแรก อาจารย์มีเพื่อนชาวอังกฤษที่เขามาเมืองไทย และตอนหลังไม่กลับไปที่อังกฤษเลย เขาบอกว่า คนอังกฤษที่อยู่ในเมืองหลวง (กรุงลอนดอน) ที่อยู่ตามอพาร์ทเมนท์ คือ “คนจน” ส่วนคนรวยคือ “คนที่อยู่ในชนบท” สูดอากาศที่ดี…กินอาหารที่ปลอดสารพิษ…และอยู่อย่างพอประมาณ         อาจารย์ประทับใจเขา ที่เขาบอกว่า ชีวิตคนชนบทของไทย คือ “วิถีชีวิตของคนรวยของอังกฤษ”         ส่วนคนที่ทำงานในเมืองหลวง คือ “คนจน”         เรื่องที่สอง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงใช้ชีวิตที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มานาน ชาวสวิสก็ใช้ชีวิตเช่นเดียวกับชาวอังกฤษ          ชาวสวิสที่ “ร
       ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ หลักเศรษฐกิจพอเพียง เน้นให้คน ครอบครัว ชุมชน        รู้จักพึ่งตนเองได้แบบเป็นขั้นเป็นตอน สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง        หลังจากที่อาจารย์ได้มีโอกาสทำงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง และได้ศึกษาสิ่งที่พระองค์ท่านทรงงานมามากมาย        ทำให้อาจารย์รู้สึกเสียดายที่พวกเราไม่ค่อยได้เรียนรู้ หรือดำเนินรอยตามวิถีปฏิบัติ ที่เกิดขึ้นจากการสั่งสมประสบการณ์จากพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาหลายสิบปี        อาจารย์เคยได้ฟังผู้ใหญ่ซึ่งถวายงานพระองค์ท่าน เล่าให้ฟังว่า…        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังห
       จากการเจริญเติบโตของสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน สู่การขยายตัวของสังคมเมืองและการจราจรที่คับคั่ง ในเมื่อมีผู้ที่ต้องการใช้รถยนต์มากขึ้นทุกวัน ซึ่งสวนทางกับปริมาณของถนนที่มีอยู่อย่างจำกัด จึงกลายเป็นสมการที่ไม่ลงตัว ผลก็คือ การเกิดวิกฤตจราจรอย่างหนักภายในกรุงเทพมหานคร ดังที่พวกเราทุกคนเคยประสบมา        ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงวางแผนการจราจรอย่างเป็นระบบ สู่การพระราชทานโครงข่ายถนนแบบวงแหวน (Ring Road) ที่สามารถรองรับและกระจายความเจริญจากใจกลางเมืองหลวงออกไปทั่วประเทศ ทำให้สามารถช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางและแก้ไขปัญหาจราจรในเวลาต
เกษตรกรรุ่นใหม่หันปลูกต้นข้าวแบบศิลปะบนแปลงนาข้าวเกษตรอินทรีย์ เดินตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่          ที่จังหวัดยโสธร พบเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่หันมาปลูกต้นข้าวแบบศิลปะบนแปลงนาข้าวเกษตรอินทรีย์ เดินตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ของในหลวง รัชกาลที่ 9         โดยพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พร้อมข้อความว่า เดินตามสานต่อที่พ่อทำ จารึกไว้บนแปลงนา ของน.ส.นลินี เนียนวัน อายุ 30 ปีและนายธนิสร จิตะมา อายุ 36 ปี ที่บ้านนากอก หมู่ที่ 5 ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นับเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่หันมาเอาดีทางการปลูกข้
เป็นเรื่องซาบซึ้งตรึงใจสำหรับศิลปินซูเปอร์สตาร์ เบิร์ด – ธงไชย แมคอินไตย์ ที่เคยได้มีโอกาสเข้าไปถวายงานร้องเพลงเฉพาะพระพักตร์เนื่องในพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส 50 ปี และในหลวงรัชกาลที่ 9 ตรัสประโยคที่ทำให้หัวใจที่แห้งเหือดของเบิร์ดที่เพิ่งเสียคุณแม่ไป กลับมาสดใสอีกครั้ง “ปลูกข้าวที่เชียงรายอยากให้ทําต่อไปนะ เบิร์ดเป็นคนดีที่หนึ่ง” (ขอขอบคุณ ยูทูปช่อง ที่นี่หมอชิต OFFICIAL ตอน เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์ 4 ธ.ค. 54) ศิลปินยอดนิยมอมตะ เบิร์ด – ธงไชย แมคอินไตย์ มีโอกาสได้เข้าไปถวายงานร้องเพลงเฉพาะพระพักตร์เนื่องในพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส 50 ปี หลังจากร้องเสร็จได้เข้าเฝ้าฯ ส่งเสด็จฯ กลับ ซ
Page 1 of 6512345»...Last »
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved