“โครงการส่วนพระองค์ในสวนจิตรฯ” สมาชิกชมรมคนรักในหลวง 3 จังหวัดเดินทางมาเยี่ยมชม”โครงการส่วนพระองค์ในสวนจิตรฯ” วันนี้ 26 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุราษฎร์ธานี พรุ่งนี้(27) ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดยโสธร วันมะรืน(28)ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมุกดาหาร        การจะได้เข้าเยี่ยม “บ้านพ่อ” ต้องจองคิวกัน “ข้ามปี” เพราะพสกนิกรต่างรอที่จะเข้าไปศึกษาเรียนรู้ “สิ่งที่พ่อทำ” และ “พระราชวังที่แปลกที่สุดในโลก” นั่นเอง ผมมีโอกาสติดตามชมรมคนรักในหลวงเข้าไปเยี่ยมชมและทำข่าวหลายครั้ง…ชอบที่ทำนาหรือ “นาของพ่อ” มากที่สุด ชมรมคนรักในหลวงในปีนี้ขยายตัวออกไปมากมาย เข้าใจว่าจะมีการจัดตั้ง”ชมรมคนรักในหลวง” เพื่อทำกิจกรรม”รักในหลวง” ตามแนวทางของมูลนิธิบุคคลพอเพียงมากกว่า 50 จังหวัด แคน ไทเมื...

แค่นั้นยังน้อยไปที่บอกว่าได้เป็นแสน นั่นแค่ 5 เดือน ถ้า 1 ปี 1 ไร่ ทำ 2 ครั้ง 2 แสน ไม่หนีไปไหน…ยิ่งเหลือเชื่อไปกันใหญ่เพราะทำอาชีพเกษตรในบ้านเรา ไม่ว่าจะปลูกพืชอ...

ที่ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นแหล่งเพาะปลูกไม้ผลหลากหลายชนิดในภาคอีสาน จนได้รับการเรียกขานว่าเป็น “ดินแดนมหัศจรรย์” เพราะเป็นแหล่งปลูกผลไม้ที่มีปลูก...

          นับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้ฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมในพื้นที่ ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ที่ประสบปัญหาแหล่งน้ำและสภ...

         เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 ภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพในการเข้าร่วมงาน “World  EXPO  Milano 2015” ภายใต้หัวข้อ “Feeding The Planet, Energy For Life” หรือ “อาหา...

               คงไม่เพียงแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเท่านั้น ที่ทรงห่วงใยการใช้สารเคมีในภาคการเกษตรเกินความจำเป็น หากแต่คนไทยแทบทุกคนต่างก็เป็นห่วงเช่นกัน              เนื่องจากการใช้สารเคมีในการเกษตรนอกเสียจากจะเสียเงินตราในการนำเข้าสารเคมีเพื่อการเกษตรปีละกว่า 3 หมื่นล้านบาทแล้ว ยังกระทบต่อสุขภาพของเกษตรผู้ใช้สารเคมีและกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคผลผลิตทางการเกษตรอีกด้วย              ทำให้หลายหน่วยงานที่เริ่มให้ความสนใจและรณรงค์ให้เกษตรกรหันมาทำการเกษตรที่ปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ โดยเฉพาะสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง และมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ที่มุ่งมั่นน้อมนำคำสอนของพระบาทสม
       เป็นที่ประจักษ์แน่ชัดทั้งแก่คนไทยและนานาชาติว่าหญ้าแฝกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงศึกษาค้นคว้าทดลองว่าเป็นพืชมหัศจรรย์สามารถนำมาพัฒนาดิน  น้ำ  อนุรักษ์สภาพแวดล้อมนำไปสู่การพัฒนาอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ      วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกฯ ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุม 201 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ โดยมีหม่อมหลวงจ
      เวียดนามใช้หญ้าแฝกแก้ปัญหาการชะล้างหน้าดิน สำหรับหญ้าแฝกลุ่มนั้นเป็นหญ้าแฝกที่หลังใบโค้งปลายใบแบนมีสีเขียวเข้ม เนื้อใบค่อนข้างเนียน มีไขเคลือบมากทำให้ดูมัน ท้องใบออกสีขาว ซีดกว่าด้านหลังใบ และเมื่อนำใบส่องดูกับแดดจะเห็นรอยกั้นขวางในเนื้อใบ        เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมด้วยหม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ เลขาธิการ กปร และนางสุวรรณา พาศิริ รองเลขาธิการ กปร. ได้นำคณะอนุกรรมการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่เข้าร่วมการประชุมสัมมนาหญ้าแฝกนานาชาติครั้งที่ 6 ณ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม จำนวน
     “น้ำ” ปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของทุกคนและสรรพชีวิต      “น้ำ” เป็นสิ่งสำคัญที่ไม่สามารถขาดได้ ไม่ว่าจะไว้ใช้ในการอุปโภคหรือบริโภคก็ตาม       ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชดำริและได้มีโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำขึ้นมากมาย ในทั่วประเทศ      เพราะพระองค์ทรงเห็นความสำคัญและความยากลำบาก เมื่อประชาชนขาดแคลนน้ำ หนึ่งในหลายๆ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งน้ำ       คือการพระราชทานพระราชดำริสร้างอ่างเก็บน้ำ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่ พระองค์ได้พระราชทานไว้มากมาย      หนึ่งในอ่างเก็บน้ำทั้งหลาย คือ โครงการห้วยโสมงอันเนื่
  เสกสรร สิทธาคม      น่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีที่เกิดโครงการแบบนี้เป็นรูปธรรมในบางภาคส่วนราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นโครงการนำผู้บริหารอย่างน้อยก็ระดับผู้อำนวยการกองสายรับผิดชอบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สนองพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระราชทานหลักการดำเนินชีวิตตามวิถีแห่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      อันเกิดจากพระราชหฤทัยห่วงใยน้อมนำสู่ประชาชนชาวไทย เกษตรกร ตลอดจนถ่ายทอดขยายผลสู่เยาวชน ไปฝึกอบรมและศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือการที่เกี่ยวข้องกับการสนองพระราชดำริยังพื้นที่ต่างๆ เพราะโดยภาพรวมแล้วกระทรวงเกษตรฯมีส่วนสำคัญต
Page 1 of 4612345»...Last »
')
© Copyright 2015 Welovethaiking.com , all rights reserved