เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๑๙ น. นางอรวรรยา หุ่นทอง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยมีพระครูโสภณวัชรคุณ เจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ (ธ)/ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเพชรวราราม พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ ศาลาเจ้าฟ้าวัดเพชรวราราม พระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๒๐๐ คน ...

             เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. นางอรวรรยา หุ่นทอง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมฯ เพื่อปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมต่างๆ ของชมรมฯ ที่จะดำเนินการรอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบูรณ์ (อาคารเมตตาธรรม วัดเพชรวราราม พระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์)             พร้อมแจ้งผลการดำเนินการจัดพิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ชมรมฯ ครบทั้ง ๑๑ อำเภอของจังหวัดเพชรบูรณ์ และงานกิจกรรมต่างๆ ของชมรมฯ ที่ได้ดำเนินการมาแล้วในห่วงที่ผ่านมาให้กับคณะกรรมการได้รับทราบ โดยมีนายวีรยุทธ วงศ์อุ้ย - นางเปรมกมล ปานลักษณ
              เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และกล่าวปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ ให้แก่สมาชิกอำเภอวังโป่ง ๕ ตำบล ได้แก่ ตำบลวังโป่ง, ท้ายดง, วังศาล, ซับเปิบ, วังหิน และหน่วยงานราชการจำนวน ๒๐๐ คน โดยมีนายอดิเทพ กมลเวชช์ ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธี 
           เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางอรวรรยา หุ่นทอง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และกล่าวปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอน้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ มีนายสมชาย ธีรางกูร นายอำเภอน้ำหนาว เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วม จำนวน ๒๐๐ คน              มีอาจารย์เทพ เพียมะลัง กรรมการ/หัวหน้าฝ่ายวิชาการฯ บรรยายพิเศษหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และอาจารย์วีรยุทธ วงศ์อุ้ย รองประธานชมรมฯ บรรยายพิเศษการเสด็จพระราชดำเนินพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ 
             เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. นางอรวรรยา หุ่นทอง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบูรณ์ นำสมาชิกชมรมฯ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์พร้อมเจริญจิตภาวนารถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และเวียนเทียนหน้าพระวิหารวัดมหาธาตุ ณ ศาลาการเปรียญวัดมหาธาตุ พระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ มีนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาสฯ มีพระศรีพัชโรดม เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ (ม)/ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่าย
               เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น.  นางอรวรรยา หุ่นทอง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบูรณ์ นำสมาชิกชมรมฯ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ ศาลาการเปรียญวัดหนองไผ่พิทยาราม ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์  มีนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาสฯ มีพระศรีพัชโรดม เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ (ม)/ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ พระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ฯ 
Page 1 of 2412345»...Last »
© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved