เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางอรวรรยา หุ่นทอง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบูรณ์ นำคณะกรรมการ และสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๘๙ คน ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยมีนายสุรัตน์ อานพรหม ประธานชมรมฯ อำเภอวิเชียรบุรี นำคณะสมาชิก ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ ณ บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ...

          เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ มีนายมนูญศักดิ์ สังข์ทอง ปลัดอาวุโสอำเภอหนองไผ่ ประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วม จำนวน ๒๐๐ คน           โดยนางอรรวรรยา หุ่นทอง ประธานชมรมฯ กล่าวว่า สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นหนึ่งในสามสถาบันหลักของไทย อันได้แก่ สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันที่สำคัญที่สุด อันเป็นที่เคารพเทิดทูลสักการะ ยึดเหนี่ยว และศูนย์รวมใจของประชาชน ตั้งแต่ระดั
             เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัเพชรบูรณ์ จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมา่ชิกชมรมฯ ณ หอประชุมอำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ มีนายธนภัทร ธรรมสีหา ปลัดอำเภอบึงสามพัน เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ นางอรรวรรยา หุ่นทอง ประธานชมรมฯ บรรยายเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นหนึ่งในสามสถาบันหลักของไทย อันได้แก่ สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันที่สำคัญที่สุด มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๒๖๒ คน
           เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางอรวรรยา หุ่นทอง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบูรณ์ นำคณะกรรมการ และสมาชิกชมรมฯ ร่วมกิจกรรม "ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน" ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ             พร้อมร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดภูเขาดิน ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ มีนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน จิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ และทหาร
           เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๙ น. นางอรวรรยา หุ่นทอง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบูรณ์ นำคณะกรรมการ และสมาชิกชมรมฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์สามเณร ๙๑ รูป ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ มีนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธี ณ พุทธอุทยานเพชบุระ (องค์พระใหญ่) ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์
               เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางอรวรรยา หุ่นทอง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบูรณ์ นำคณะกรรมการ และสมาชิกชมรมฯ ร่วมพิธีทำบุญ “สืบชะตาแม่น้ำป่าสัก” ประจำปี ๒๕๖๐ และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของธรรมชาติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมมอบทุนการศึกษานักเรียนจำนวน ๑๑ ทุน, มอบอุปกรณ์กีฬาและผ้าห่มกันหนาวให้กับโรงเรียนบ้านหินโง่น หมู่ ๕ ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ โดยมีว่าที่ร้อยเอกอานนท์ เชื้อเล็ก นายอำเภอหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณริมแม่น้ำป่าส
Page 1 of 2012345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved