เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางอรวรรยา หุ่นทอง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบูรณ์ นำคณะกรรมการและสมาชิกชมรมฯ (จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ) ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ตามโครงการ “ธรรม ทำดี เพื่อพ่อ” จำนวน ๔๐,๐๐๐ ตัว ลงสู่อ่างเก็บน้ำธรรมชาติบ้านห้วยผักไล ณ อ่างเก็บน้ำบ้านห้วยผักไล ต.บ้านโคก อ.เมืองเพชรบูรณ์ มีนายกฤษณ์ คงเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน               พร้อมเปิดป้าย “แหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อชุมชน คนรักในหลวง” และปลูกต้นไม้ ได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์ และหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๖ จัดโดย สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับ...

           เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๓๐ น. นางอรวรรยา หุ่นทอง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมนำคณะกรรมการ และสมาชิกชมรมฯ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ศาลาเจ้าฟ้าวัดเพชรวราราม พระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์  มีพระธรรมวราลังการ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔-๕-๖ และ ๗ (ธ)/เจ้าอาวาสวัดเพชรวราราม พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
           เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๑๕ น. นางอรวรรยา หุ่นทอง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบูรณ์ นำคณะกรรมการ และสมาชิกชมรมฯ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๐ มีนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๕ หน้าศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
            เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. นางอรวรรยา หุ่นทอง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมนำคณะกรรมการ และสมาชิกชมรมฯ ร่วมพิธีบำเพ็ญพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ศาลาเจ้าฟ้าวัดเพชรวราราม พระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์
             เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๓๐ น. นางอรวรรยา หุ่นทอง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาสฯ พร้อมนำคณะกรรมการ และสมาชิกชมรมฯ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ศาลาเจ้าฟ้าวัดเพชรวราราม พระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ มีพระธรรมวราลังการ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔-๕-๖ และ ๗ (ธ)/เจ้าอาวาสวัดเพชรวราราม พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ 
             เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๓๐ น. นางอรวรรยา หุ่นทอง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาสฯ พร้อมนำคณะกรรมการ และสมาชิกชมรมฯ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ศาลาเจ้าฟ้าวัดเพชรวราราม พระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ โดยมีพระธรรมวราลังการ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ และ ๗ (ธ)/เจ้าอาวาสวัดเพชรวราราม พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ 
Page 1 of 1912345»...Last »
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved