เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางอรวรรยา หุ่นทอง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบูรณ์ (คณะทำงานจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเพชรบูรณ์) ร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานพิธีดอกไม้จันทน์จังหวัดเพชรบูรณ์ มีนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ...

              เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางอรวรรยา หุ่นทอง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบูรณ พร้อมคณะกรรมการบริหารชมรมฯ รับมอบดอกไม้จันทน์ จำนวน ๑๐,๐๐๐ ดอก จากจิตอาสา “ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์” ของชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ และมอบถวายวัดเพชรวราราม พระอารามหลวง โดยมีพระครูโสภณวัชรคุณ เจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ (ธ)/ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเพชรวราราม พระอารามหลวง ณ ห้องประชุมสำนักงานชมรมฯ (อาคารเมตตาธรรมวัดเพชรวราราม พระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์)
            เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๑๙ น. นางอรวรรยา หุ่นทอง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต” (Way Of Life) ณ วัดบ้านไร่หมู่ ๘ ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ มีนายประทิน นาคสำราญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานพิธี
            เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางอรวรยา หุ่นทอง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีเปิดโครงการพลังสตรีเพชรบูรณ์หนุนอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีไทย เทิดไท้องค์ราชินีแม่ศรีแห่งแผ่นดิน เนื่องในวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๐ มีนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
             เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางอรวรรยา หุ่นทอง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมประชุมซักซ้อมและชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในส่วนภูมิภาค ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) โดยภายหลังประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการฯ ติดตามความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์
            เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๙ น. นางอรวรรยา หุ่นทอง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบูรณ์ นำคณะกรรมการชมรมฯ และสมาชิกชมรมฯ ร่วมพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ ศาลาการเปรียญวัดมหาธาตุ พระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ มีนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน
Page 1 of 1612345»...Last »
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved