เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางอรวรรยา หุ่นทอง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และกล่าวปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอน้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ มีนายสมชาย ธีรางกูร นายอำเภอน้ำหนาว เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วม จำนวน ๒๐๐ คน              มีอาจารย์เทพ เพียมะลัง กรรมการ/หัวหน้าฝ่ายวิชาการฯ บรรยายพิเศษหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และอาจารย์วีรยุทธ วงศ์อุ้ย รองประธานชมรมฯ บรรยายพิเศษการเสด็จพระราชดำเนินพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ของในหลวงรัชกาลที่ ๙  ...

               เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.  นางอรวรรยา หุ่นทอง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบูรณ์ นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๕๐ คน เข้าร่วมพิธีตรวจความพร้อมการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ ๓๖ และจังหวัดเพชรบูรณ์ มีพลตรีจิรเดช กมลเพ็ชร ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ ๑/ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณหน้าศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
             เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางอรวรรยา หุ่นทอง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบูรณ์ นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๑๐๐ คน จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ทำความสะอาดบริเวณสวนสน และศาลเจ้าอาปาหมู่ฮี (เพชรดำ) บ้านเพชรดำ หมู่ ๑๐ ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ มีนายปกรณ์ ตั้งใจตรง นายอำเภอเขาค้อ เป็นประธาน 
               เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางอรวรรยา หุ่นทอง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบูรณ์ นำสมาชิกชมรมฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ทำความสะอาด ณ บริเวณโดยรอบพุทธอุทยานเพชบุระ (พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯ) ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ เพื่อให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย เกิดความสวยงาม สร้างภูมิทัศน์ที่ดีแก่สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ มีพลตรีจิรเดช กมลเพ็ชร ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ ๑ และพลตรีวิทยา วรรคาวิสันต์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๖ เป็นประธาน
            เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และกล่าวปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ มีนายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วม จำนวน ๒๐๐ คน
             เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางอรวรรยา หุ่นทอง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานชมรมฯ (อาคารเมตตาธรรม วัดเพชรวราราม พระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์) เพื่อปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมต่างๆ ของชมรมฯ ที่จะดำเนินการต่อไป และพิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ให้กับสมาชิกชมรมฯ วันที่ ๔ พ.ค. ๖๑ ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ 
Page 1 of 2312345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved