เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมเปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่ พร้อมกับการจัดประชุมสัญจรคณะกรรมการชมรมและพบปะสมาชิกชมฯ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงทุ่งกาสะลอง หมู่ ๙ ตำบลแม่พุงอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่ ผู้ดูแลศูนย์เรียนรู้ คือ นางโสภี กำแพง และนายสุทัศน์ กำแพง ซึ่งนางโสภี กำแพง เป็นสมาชิกชมรมฯ ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน รุ่นที่ ๑ มีปลัดอาวุโสอำเภอวังชิ้นเป็นประธานในการเปิดศูนย์ฯ พร้อมกับการบรรยายความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ และหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งทางอำเภอวังชิ้นได้แสดงความขอบคุณที่มีการเปิดศูนย์ฯ เพื่อไว้บริการแก่สมาชิกชมรมฯ และประ...

            เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายคณาธิป มุดเจริญ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดแพร่  ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ ณ วัดดงลาน ตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ มีนายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ นายอำเภอลอง เป็นประธาน 
           เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายคณาธิป มุดเจริญ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดแพร่ จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ อำเภอเมืองแพร่ มีนายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี พร้อมบรรยายในหัวข้อความสำคัญของสถาบันมหากษัตริย์ ซึ่งได้กล่าวถึงพระมาหากษัตริย์ทุกๆ พระองค์ และได้เน้นพระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินเทพยวรางกูร เกี่ยวกับการดำเนินงานตามรอยพ่อและจิตอาสาพัฒนาสังคม ต่อด้วยการบรรยายหัวข้อการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยอาจารย์เสวียน กุมภวรรณ
             เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดแพร่ ร่วมวางดอกไม้จันทน์ ในพิธีในถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๙ (ข้างศาลากลางจังหวัดแพร่) ซึ่งชมรมฯ ได้ร่วมตั้งโรงทาน ด้วยการจัดข้าวเหนียว ไก่ทอดแลหมูทอด ห่อด้วยใบตองกล้วย ให้ประชาชนที่มาร่วมงาน
เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดแพร่ จัดพิธีสวดพระอภิธรรมและเทศน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดพระบาทมิ่งเมือง วรวิหารพระอารามหลวง อำเภอเมืองแพร่ มีสมาชิกชมรมฯ เข้าร่วม จำนวน ๙๘ คน พร้อมด้วยพระภิกษุที่อุปสมบทเพื่อเป็นพระราชกุศลพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพื้นที่อำเภอเมืองแพร่จำนวน ๕๖ รูป
           เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดแพร่ จัดพิธีสวดพระอภิธรรมและเทศน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดพระบาทมิ่งเมือง วรวิหารพระอารามหลวง อำเภอเมืองแพร่  มีสมาชิกชมรมฯ เข้าร่วม จำนวน ๑๐๔ คน พร้อมด้วยพระภิกษุที่อุปสมบทเพื่อเป็นพระราชกุศลพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพื้นที่อำเภอเมืองแพร่จำนวน ๕๖ รูป
Page 1 of 812345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved