เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายคณาธิป มุดเจริญ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดแพร่ จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และกล่าวปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ อำเภอสูงเม่น มีปลัดอาวุโส อำเภอสูงเม่น เป็นประธานในพิธี มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๓๐๑ คน ...

                 เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดแพร่ นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๔๐ คน จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ออกเยี่ยมผู้ป่วยสูงอายุติดบ้านติดเตียง ในพื้นที่อำเภอร้องกวางกิจกรรมประกอบด้วย เยี่ยมแนะนำการดูแลสุขภาพแก่ผู้ป่วยและญาติ ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมทีอยู่อาศัยและมอบวัสดุเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วย 
              เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ นายคณาธิป มุดเจริญ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดแพร่ นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๑๐๓ คน จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม จัดดทีมงานออกเยี่ยมเยือนผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ออกให้คำแนะนำ ให้กำลังใจ ปรับปรุง ทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมที่อาศัยของคนป่วย
              เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ทำความสะอาดบริเวณที่ว่าการอำเภอสอง มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๑๐๐ คน
            เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดแพร่ นำสมาชิกชมรมฯ อำเภอสูงเม่น จำนวน ๖๐ คน ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสาพัฒนาสังคม ช่วยกันทำความสะอาดวัดโพธิสุนทร ตำบลเวียงทอง และสมาชิกชมรมฯ ที่เป็น อสม.ได้ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง บริจาคเครื่องใช้ส่วนตัวคนป่วย ปรับปรุง สิ่งแวดล้อม ที่อยู่อาศัยของคนป่วย
               เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ นายคณาธิป มุดเจริญ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดแพร่ ออกติดตามผลงานผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน รุ่น ๒ นางประมวล เตชวงศ์ ณ ศูนย์เรียนรู้ตำบลน้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่
Page 1 of 912345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved