เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดยโสธร นำสมาชิกชมรมฯ เข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ พระเมรุมาศจำลอง ...

       เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีลอยเถ้าดอกไม้จันทน์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ลำน้ำชี วัดศรีธรรมวนาราม อ.เมือง จ.ยโสธร  สมาชิกชมรมฯ ร่วมกิจกรรม ๑๐๐ คน นายนิกร  สุกใส ผู้ว่าราชจังหวัดยโสธร เป็นประธาน
       เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ จิตอาสาชมรมคนรักในหลวงจังหวัดยโสธร ร่วมกันจัดสถานที่ ทำความสะอาดบริเวณจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ สนามหญ้าหน้าเทศบาลอำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร สมาชิกร่วมกิจกรรม ๑๕๐ คน
        เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดยโสธร ร่วมโครงการบูชาขอบพระคุณ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดยางตลาด บ้านย่อ ตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว นายสมเพชร  สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธี  สมาชิกร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๐๐ คน
        เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๙๕๖๐ จิตอาสาชมรมคนรักในหลวงจังหวัดยโสธร ทำความสะอาดบริเวณเตรียมงานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอป่าติ้ว เทศบาลอำเภอป่าติ้ว สมาชิกร่วมกิจกรรม ๗๐ คน
        เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดยโสธร ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร จัดโครงการบูชาขอบพระคุณ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดวังน้ำทิพย์ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร นายสมเพชร  สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน สมาชิกร่วมกิจกรรม ๒๐๐ คน
Page 1 of 1712345»...Last »
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved