เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดยโสธร นำโดย นางสาวปุณรดา เย็นวัฒนา ประธานชมรมฯ นำกรรมการชมรมฯ และสมาชิกชมรมฯ ทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ณ บ้านแคนน้อย ต.แคนน้อย อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร  สมาชิกชมรมฯ จำนวน ๖๐ คน ...

      เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดยโสธร นำโดย นางสาวปุณรดา เย็นวัฒนา ประธานชมรมฯ นำสมาชิกชมรมฯ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ณ วัดกว้างใหม่พัฒนา อ.เมือง จ.ยโสธร
     เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดยโสธร นำโดยนางสาวปุณรดา  เย็นวัฒนา ประธานชมรมฯ พร้อมด้วยกรรมการชมรมฯ นำสมาชิกชมรมฯ เข้าศึกษาดูงานในศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านนานกเค้า จำนวนสมาชิก ๑๐๐ คน
        เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดยโสธร นำโดยนางสาวปุณรดา  เย็นวัฒนา ประธานชมรมฯ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ณ โรงเรียนบ้านเขื่องคำ ต.เขื่องคำ อ.เมือง จ.ยโสธร มีสมาชิกเข้าร่วม ๑๕๐ คน
     เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดยโสธร ร่วมกับจิตอาสาอำเภอป่าติ้วช่วยกันสร้างเขื่อนมีชีวิต เพื่อเก็บน้ำไว้ใช้หน้าแล้ง ห้วยอิเลิศ บ้านเชียงเพ็ง ต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
       เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐  ณ ที่ว่าการอำเภอป่าติ้ว และอำเภอเลิงนกทา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
Page 1 of 1912345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved