เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดยโสธร นำโดย นางสาวปุณรดา เย็นวัฒนา ประธานชมรมฯ นำสมาชิกชมรมฯ เข้าชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ พระลานพระราชวังดุสิตและ สนามเสือป่า กรุงเทพฯ ...

       เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐  ณ ที่ว่าการอำเภอป่าติ้ว และอำเภอเลิงนกทา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
          เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดยโสธร นำโดย นางสาวปุณรดา เย็นวัฒนา ประธานชมรมฯ จัดบรรยายเศรษฐกิจพอเพียง มอบเสื้อสัญลักษณ์ และพิธีปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ ต.ย่อ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน สมาชิกร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๕๐ คน
       เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดยโสธร นำสมาชิกชมรมฯ เข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ พระเมรุมาศจำลอง
      เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดยโสธร นำโดยนางสาวปุณรดา เย็นวัฒนา ประธานชมรมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมชมรมฯ จัดบรรยายเศรษฐกิจพอเพียง มอบเสื้อสัญลักษณ์ และพิธีปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ และบรรยายพิเศษ เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ วัดบ้านเขื่องคำ อ.เมือง จ.ยโสธร นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน มีสมาชิกเข้าร่วม ๓๐๐ คน
        เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดยโสธร ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร จัดโครงการบูชาขอบพระคุณ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดพุทธบาทยโสธร อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร นายสมเพชร  สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน สมาชิกชมรมฯร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๐๐ คน
Page 1 of 1812345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved