เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตาก นำสมาชิกจิตอาสา และสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๒๔ คน ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม พัฒนาทำความสะอาด ศาลาทรงงานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตากฯ ม.๑๐ ต.รวมไทยพัฒนา ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก ร่วมกับสมาชิกจิตอาสาต่างๆ ประมาณ ๒๐๐ คน โดยมีหัวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธาน ...

             เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตาก ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ณ บ้านสะแกเครือ ม.๓ ต.วังประจบ อ.เมืองตาก ร่วมกันพัฒนาความสะอาดพื้นที่สาธารณะในหมู่บ้านสะแกเครือ จนสะอาดเรียบร้อยสวยงาม มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๑๕ คน
              เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตาก นำสมาชิกชมรมฯ กลุ่มบ้านสะแกเครือ จำนวน ๒๕ คน ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม สร้างฝายมีชีวิตกั้นลำคลองแม่ระกา ที่อยู่ในพื้นที่บ้านสะแกเครือ เพื่อชะลอน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคและการเกษตร ร่วมกับกลุ่มจิตอาสาอื่นๆ ในพื้นที่ อันจะมีผลให้ราษฎรในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
             เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตาก จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ณ บ้านคลองสัก ม.๑ ต.น้ำรึม อ.เมือง จ.ตาก ร่วมกันขนทรายเข้าวัดเขาสามง่าม มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๑๐ คน
             เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตาก อำเภอแม่ระมาด นำสมาชิกชมรมฯ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไผ่ (ซางหม่น) จำนวน ๑๐,๐๐๐ ต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  ในพื้นที่รอยต่อกลุ่มบ้านตือลือ บ้านตุเบ บ้านทีมู ม.๑๐ ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 
             เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตาก จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ณ บ้านคลองสัก ม.๑ ต.น้ำรึม อ.เมืองตาก ร่วมกันบูรณะเจดีย์วัดเขาสามง่าม ด้วยการทำความสะอาด อุดหลุมรอยเพื่อความเรียบร้อยและสวยงาม เตรียมทาสีรองพื้นและทาสีต่อไป
Page 1 of 2812345»...Last »
© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved