เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๔๕ น. นายวาทิต ปัญญาคม นายอำเภอแม่ระมาด/รองประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตาก อำเภอแม่ระมาด นำสมาชิกชมรมฯ ร่วมพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  ณ ศาลาการเปรียญวัดแม่จะเรา หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก มีพระครูศรีสุทธิคณารักษ์ เจ้าคณะอำเภอแม่ระมาด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  ...

          เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตาก อำเภอบ้านตาก จัดโครงการทำความดีถวาย ในหลวงราชการที่ ๙ และมีกิจกรรมร่วมกันทำดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) โดยมีนักเรียนและชาวบ้าน ร่วมกิจกรรม ๕๐ คน ณ บริเวณศาลาชุมชน หมู่ ๑๓ ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
             เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๓๐ นายวาทิต ปัญญาคม นายอำเภอแม่ระมาด/รองประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตาก นำสมาชิกชมรมฯ และประชาชนชาวอำเภอแม่ระมาดประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ณ ศาลาการเปรียญ วัดแม่จะเรา ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยมีพระครูศรีสุทธิคณารักษ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
          เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายวาทิต ปัญญาคม นายอำเภอแม่ระมาด/รองประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิด และพบปะผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน ณ โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ซึ่งมีวิทยากรประกอบด้วย กอ.รมน.ภาค ๓ ส่วนแยก ๑ (ช.วิทยากรกระบวนการฯ ที่ ๓๑๐๑/ชพ.ที่.๓๑๐๕ ) ,พระครูวิศาลสรนาธ และคณะครูอาจารย์             การพบปะนักเรียนและเยาวชนครั้งนี้ได้เน้นย้ำให้ นักเรียนเป็นทั้งคนเก่งมีคุณภาพ และเป็นคนดีมีคุณธรรม ตามนโยบายของรัฐบาลที่จะมุ่งปฏิรูปประเทศ และย้ำให้ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี
             เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ชมรมรักในหลวงจังหวัดตาก อำเภอบ้านตาก นำสมาชิกชมรมฯ  ร่วมกับสภาวัฒนธรรม และจิตอาสาตำบลทุ่งกระเชาะ ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อถวาย ร.๙ ณ อาคารหลังเก่าเทศบาล ตำบลทุ่งกระเชาะโดยมีนายกำจัด นิลจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกระเชาะที่ปรึกษาชมรมฯ เอื้อเฟื้อสถานที่และสรับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้
          เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตาก ร่วมกับกลุ่มสตรีอำเภอพบพระและข้าราชการ จิตอาสาได้ทำการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ พระราชทานเพื่อถวายพระบรมศพในหลวง ร.๙ เป้าหมายทำดอกไม้จันทน์จำนวน ๑,๕๐๐ ดอก โดยมีนายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอพบพระ เข้าร่วมในกิจกรรม
Page 1 of 2012345»...Last »
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved