เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ นายวินัย ขยันยิ่ง กรรมการชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตราด เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ในหัวข้อ เกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตรกลางการปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ “๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” ณ หมู่บ้านทับทิมสยาม ๐๑ ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ...

       ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตราด ได้มอบเช็คเงินสดให้นางวิไลวรรณ์ เอิบสภาพ ผู้นำแห่งยุครุ่นที่ ๑ เพื่อนำไปดำเนินการตามกิจกรรมในโครงการต่อไป
       เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตราด เฝ้าฯ รอรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสตรวจเยี่ยมโรงเรียน ตชด.บ้านท่ากุ่ม ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดตราด มีจำนวนสมาชิกเข้าร่วม ๑๐๐ คน
      เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตราด จัดบรรยายเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ ห้องประชุมบ้านทับทิมสยาม ๐๑ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
       เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ นายนิโรจน์  ประถมวงศ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตราด พร้อมด้วยนายวินัย ขยันยิ่ง กรรมการวิชาการ และสมาชิกชมรม ลงพื้นที่ตลาดเกษตรกรจังหวัดตราด เพื่อเยี่ยมชม อุดหนุน ผลผลิตและผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร เพื่อเป็นกำลังใจแก่สมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตราด และเกษตรกรทั่วไป
         เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตราด ร่วมจัดงานวันเด็กเลี้ยงอาหารเด็กๆ ณ วัดห้วงน้ำขาว มีเด็กๆ เข้าร่วมจำนวน ๔๕๐ คน
Page 1 of 2012345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved