เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตราด เข้ารับการอบรม การทำน้ำมันเหลืองสมุนไพร ณ บ้านเปร็ดใน ต.ห้วงน้ำขาว อ.เมือง จ.ตราด มีสมาชิกเข้าร่วมจำนวน ๓๒ คน ...

    เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายนิโรจน์ ประถมวงษ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตราด และกรรมการชมรมฯ ร่วมประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานในเดือนมิถุนายนและกำหนดแนวทางการดำเนินงานของชมรม ณ ฟาร์มปูนิ่ม โฮมสเตย์ ตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมือง จังหวัดตราด
       เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายนิโรจน์ ประถมวงศ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตราด นำสมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมปลูกป่าชายเลนกับเจ้าหน้าที่หน่วยป่าเลนน้ำเชี่ยว นักเรียนโรงเรียนบ้านเปร็ดใน เทศบาลตำบลหนองเสม็ด และประชาชน ณ พื้นที่ป่าชายเลนบ้านท่าตะเภา หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดตราด โดยปลูกโกงกางโดยใช้ฝัก จำนวน ๒๐,๐๐๐ ฝัก เนื้อที่ ๓๐ ไร่
    เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายนิโรจน์ ประถมวงษ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตราดพร้อมด้วยกรรมการชมรมฯ ร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวชาวนาตราด ตำบลเนินทราย อำเภอเมือง จังหวัดตราด โดยปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำพระองค์ของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ ซึ่งจัดร่วมกับกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ โดยมี นายมงคล จอมพันธ์ เกษตรจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีเปิด
     เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ วันวิสาขบูชา ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตราด ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมช่วงเช้าได้ทำบุญตักบาตรพระ และช่วงเย็นได้เวียนเทียน ณ วัดไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดตราด
    เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตราด ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ร่วมกับจังหวัดตราด อำเภอเมืองตราด องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวใหญ่ เจ้าหน้าที่หน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และประชาชนในพื้นที่ ทำการปลูกต้นตะเคียน ประดู่ และยาง จำนวน ๓๐๐ ต้น ณ วัดอ่าวใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดตราด โดยนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธาน
Page 1 of 2212345»...Last »
© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved