เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายนิโรจน์ ประถมวงศ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตราด เป็นผู้แทนมูลนิธิบุคคลพอเพียง มอบเงินทุนสนับสนุนเสริมสร้างศักยภาพผู้นำในการขยายผลสร้างชุมชนพอเพียง ระยะที่ ๒ แด่นางสาวฐิตญาตาวี ทองมี ผู้ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ และเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการ “ผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืน” รุ่นที่ ๑/๒๕๕๙ จำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดตราด โดยนางสาวฐิตฐาตาวี ทองมี ได้กล่าวว่า “ได้เสนอโครงการ พอเพียง พอใจ ก้าวไปด้วยกัน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการเรียนรู้และปลูกฝังการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เยาวชนรุ่นใหม่ ได้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง สามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นบุคคลพอเพียง สามา...

       เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายนิโรจน์ ประถมวงค์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตราด มอบหมายให้นางสาวลำยอง ครีบผา กรรมการวิชาการพร้อมด้วยกรรมการชมรมฯ ลงพื้นที่ติดตามและให้คำแนะนำสมาชิกชมรมคนรักในหลวงในการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว โดยการใช้ศัตรูธรรมชาติ (แตนเบียนบราคอน) เพื่อลดการใช้สารเคมี และให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี
    เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น.  จิตอาสาเฉพาะกิจชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตราด ร่วมดำเนินการปรับปรุงทำความสะอาด และปรับภูมิทัศน์ สถานที่จัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดแหลมงอบ ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
      เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.  นายนิโรจน์ ประถมวงค์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะกรรมการ และสมาชิกชมรมฯ ได้ประชุมเพื่อจัดเตรียมการตั้งโรงทานในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดตราด ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดตราด
       เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น.  นายนิโรจน์ ประถมวงค์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะกรรมการ และสมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมพิธีรับไฟหลวงพระราชทานให้แก่อำเภอเมืองตราด ณ ศาลาประชาคม ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดตราด
           เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายนิโรจน์ ประถมวงค์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตราด และคณะกรรมการชมรมฯ ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ นำโดย นายพิศิษ กัณฑิโกวิท เกษตรอำเภอบ่อไร่ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ร่วมดำเนินการปรับปรุงทำความสะอาด และปรับภูมิทัศน์ สถานที่จัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดบ่อไร่ ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ทั้งนี้ เพื่อให้สถานที่จัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรม
Page 1 of 1812345»...Last »
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved