ครั้งทรงพระเยาว์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยตามเสด็จ ฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ในงานต่าง ๆ อยู่เสมอ ทรงสั่งสมพระประสบการณ์เกี่ยวกับบ้านเมืองและราษฎรเรื่อยมา พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่าง ๆ นานัปการ ทรงให้ความสำคัญในการดำเนินงานของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ โดยเฉพาะเขื่อน หรืออ่างเก็บน้ำที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ พระบรมราชชนก ได้พระราชทานพระราชดำริที่สร้างประโยชน์สุขให้กับราษฎรเสมอมา และมีพระราชปณิธานที่จะทรงสืบสาน รักษา ต่อยอดแนวทางการพัฒนาของโครงการในพระราชดำริต่างๆ เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัย รวมทั้งเพื่อช่วยเหลื...

  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ทรงให้ความสำคัญในการดำเนินงานของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ โดยเฉพาะเขื่อน หรืออ่างเก็บน้ำที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดำริที่สร้างประโยชน์สุขให้กับราษฎรเสมอมา และมีพระราชปณิธานที่จะทรงสืบสาน รักษา ต่อยอดแนวทางการพัฒนาของโครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานไว้ เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยในลุ่มน้ำนครนายก รวมทั้งเพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีน้ำใช้เพื่อการเกษตร การอุปโภค-บริโภคในช่วงฤดูแล้ง และการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวไ
“ยาเจ้าพ่อหลวงนี้ดีแท้...” เมื่อในหลวงทรงทำหน้าที่เป็นสัตวแพทย์จำเป็น เพื่อพสกนิกรของพระองค์...ครั้งเสด็จเยี่ยมราษฎรชาวเขาเผ่าแม้ว ตลอด ๗๐ ปีที่ทรงครองศิริราชสมบัติ พระองค์ทรงเสด็จเยี่ยมราษฎรทั่วผืนแผ่นดินไทย ยิ่งในถิ่นทุรกันดาร ยิ่งไกล หรือลำบากเพียงใดท่านก็ทรงเสด็จไปเพื่อให้ราษฎรของท่านนั้นได้อยู่ดีกินดี... วันที่ ๒๔ ม.ค.๖๐ ใน เฟซบุ๊กแฟนเพจ "ราชบัลลังก์จักรีวงค์" ได้โพสต์ข้อความและเผยแพร่เรื่องราวที่พลตำรวจตรีเจริญฤทธิ์ จำรัสโรมรัน ผู้ทำหน้าที่ถวายงานอารักขา ได้เล่าไว้ในบทสัมภาษณ์ ผู้เขียนขอนำมาสรุปใจความสำคัญ โดยมีข้อความระบุว่า... พลตำรวจตรีเจริญฤทธิ์ จำรัสโรมร
  พ.อ.(พิเศษ) ทองคำ ศรีโยธิน กษัตริย์ผู้ทรงธรรม… เย็น… กว่า… พระคงคา… เย็นยังไง… ? อาจารย์เห็นภาพอยู่ 2 ภาพ… ภาพแรก… เมื่อคราวน้ำท่วมใหญ่… กรุงเทพฯ… น้ำท่วมเข้าไปถึงในสวนของยายแก่… อายุ 70 ปี… ที่จรัญสนิทวงศ์… น้ำมันค่อยๆ ท่วม… วันแรกท่วมพื้นบ้าน… ยายก็หนี… ไปอยู่บนเตียง… วันต่อมา… น้ำท่วมเตียง… ยายก็หนี… ไปนั่งอยู่บนโต๊ะ… วันต่อมา… น้ำทำท่าจะท่วมโต๊ะ… ยายเริ่มงง… ไม่รู้จะทำยังไงต่อ… อีก 2 วันต่อมา… คุณยายแก่คนนี้… ได้รับเรือมาลำหนึ่ง… มีเตียงนอนอยู่ในเรือเรียบร้อย… ยายถามว่า… ใครเอามาให้… ในหลวง… ให้เอามาให้… สั่งให้… กองทัพเรือสร้างให้… ยายแก่… ยกมือไหว้… น้ำตาซึม… ข่าวทีวี…
         ย้อนฟัง พระราชดำรัสสุดท้าย ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาส วันพ่อแห่งชาติ 2556 แม้ผ่านมา 4 ปี แต่คำสอนของพ่อยังอยู่ในใจชาวไทยเสมอ           เป็นความรู้สึกที่ใจหายไม่น้อยสำหรับชาวไทย เมื่อในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2560 ปวงชาวชนไทยไม่มีโอกาสได้เห็นหรือได้ยินพระสุรเสียง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อีกต่อไป อย่างไรก็ตามวันนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่ปวงชนชาวไทยจะได้รำลึกถึงพระองค์อีกครั้ง           หากย้อนไปวันนี้เมื่อ 4 ปีที่แล้ว ในวันที่ 5 ธันวาคม 2556 ถือเป็นความทรงจำที่คนไทยจำได้ไม่ลบเลือน สำหรับภาพที่ ในหลวง ร.9 ทรงมีพระราชดำรัสครั้งสุดท้าย เ
      ทุกครั้งที่มีวิกฤติคนไทยจะนึกถึงพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพราะมีความศรัทธาว่าพระองค์ในฐานะที่ทรงดำรงอยู่ในความเที่ยงธรรมจะช่วยนำพาชาติให้พ้นภัยได้       แต่ระยะหลัง มีขบวนการที่พยายามให้คนไทยเข้าใจผิดถึงบทบาทและฐานะของพระองค์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องพระราชอำนาจ เรื่องความควรมิควรที่พระองค์จะแสดงความเป็นในทางการเมือง หรือเรื่องนายกพระราชทาน ไม่ว่าเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์จะมีการตีความไปต่างๆ นาๆ ทำให้มีคนเข้าใจถูกบ้างผิดบ้างอย่างเปะปะ จับต้นชนปลายไม่ถูก       คนไทยสมัยใหม่ไม่ได้รับการปลูกฝัง  หรือการศึกษาที่ถูกต้อง  ทำให้ไม่เข้าใจพระมหากษัตริย
Page 1 of 6712345»...Last »
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved