ทำไมเรารัก..พระเจ้าอยู่หัว (๗)"....เราคนไทยทำอะไรก็ได้เพื่อในหลวง แม้กระทั่งชีวิตของเรา เราก็ยอมสละเพื่อพระองค์ท่านได้"

http://www.youtube.com/watch?v=R485XQCghOo

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved