ทำไมเรารัก..พระเจ้าอยู่หัว (๑)


"...พระองค์ท่านสูงสุดแล้ว  แต่ทรงลงปฏิบัติ­งานอยู่ข้างล่างสุด
ชีวิตคนเรา  หากร่างกายอยู่ลงมาต่ำสุดแล้ว  แส­ดงว่าจิตวิญญาณอยู่สูงสุด"
ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved