ราษฎรยังอยู่ได้เมื่อพุทธศักราช 2513 เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงมีพระราชประสงค์ ที่จะเสด็จพระราชดำเนิน ไปเยี่ยมราษฎรในตำบลหนึ่งของอำเภอเมืองพัทลุง

อันเป็นแหล่งที่ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ปฏิบัติการรุนแรงที่สุดในภาคใต้เวลานั้นด้วยความห่วงใยอย่างยิ่งล้น ทางกระทรวงมหาดไทยได้กราบบังคมทูล

ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงรอให้สถานการณ์ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่เสียก่อน แล้วค่อยเสด็จฯ ในพื้นที่ในภายหลัง

"

แต่คำตอบที่ทางกระทรวงมหาดไทยได้รับ ก็คือ พระราชกระแสรับสั่ง ที่ว่า

“...ราษฎร เขาเสี่ยงภัยกว่าเราหลายเท่า เพราะเขาต้องกินอยู่ที่นั่น เขายังอยู่ได้ แล้วเราจะขลาด แม้แต่จะไปเยี่ยมเยียนทุกข์สุขของเขาเชียวหรือ...

" 

(ข้อมูลจากคำอภิปรายเรื่อง "พระบิดาประชาชน" โดยนายพิศาล มูลศาสตรสาทรวันที่ 30 พฤษภาคม 2530 ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์)


........................................


ที่มา : สาระน่ารู้ จากเว็บสำนักงานสรรพสามิต พื้นที่ปราจีนบุรี

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved