๙คำพ่อสอน (๗)

ความพอดี : จิ้ง ธนาภูมิพันธ์ ชาวม้ง ผู้ปรับชีวิตเข้ากับความทันสมัย แต่ รู้ว่ามากน้อยเท่าไร ถึงจะพอดีกับตัวเอง

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved