๗ ทศวรรษเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม : รอยพระบาททั่วถิ่นไทย

a66


เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติ ชุด "7 ทศวรรษ เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม"  เสนอตอน "รอยพระบาททั่วถิ่นไทย"

D9983269-151
ที่มา : สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และ BUGABOO.TV

ใส่ความเห็น

© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved