๓๙ เส้นทาง เรียนรู้ ทำดี “ตามรอยพ่อ”..งดงาม กับโครงการหลวง


ฟอร์ด จับมือ มูลนิธิโครงการหลวง และ ททท. จัดทำโครงการ 39 เส้นทาง เรียนรู้ ทำดี “ตามรอยพ่อ”

เมื่อเร็วๆ นี้ ฟอร์ด ประเทศไทย นำโดยนายศรุต อิงคะวัต (ขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ร่วมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมนายวิจิตร ถนอมถิ่น (ซ้าย) ผู้ควบคุมสถานีวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง และนายนวล สารสอน (กลาง) รองผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อแถลงข่าวเปิดตัว โครงการ 39 เส้นทาง เรียนรู้ ทำดี “ตามรอยพ่อ” ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

นายศรุต อิงคะวัต ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ฟอร์ด ประเทศไทย กล่าว “ฟอร์ดน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์จึงมีความคิดที่จะสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ จึงได้ร่วมมือกับมูลนิธิโครงการหลวง และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งมีเจตนารมณ์ตรงกับฟอร์ด


ขอขอบคุณ ยูทูปช่อง Ford Thailand


ในการจัดทำ “สกู๊ปพิเศษ” 39 เส้นทาง เรียนรู้ ทำดี  “ตามรอยพ่อ” เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้มีช่องทางในการเรียนรู้และติดตามเส้นทางการเสด็จฯ เยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารในอดีตอันนำมาสู่โครงการหลวง และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ มากมายนับไม่ถ้วนในวันนี้”

สกู๊ปพิเศษดังกล่าวจะเผยแพร่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและที่มาของโครงการหลวง และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ 39 แห่ง ในพื้นต่างๆ ทั่วประเทศ  

รายการจะนำเสนอข้อมูลการดำเนินการของมูลนิธิโครงการหลวงที่มีเป้าหมายตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โปรดเกล้าฯ พระราชทานไว้  

“ในสมัยก่อน เส้นทางที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จฯ เยี่ยมเยียนราษฎร ส่วนใหญ่จะเป็นเส้นทางที่ขรุขระ มีความยากลำบากในการเข้าถึง แต่พระองค์มิได้ทรงย่อท้อหรือเหนื่อยหน่ายพระราชหฤทัย และไม่ทรงถือเป็นอุปสรรคกีดขวางการเสด็จฯ เนื่องจากทรงห่วงใยราษฎรที่เฝ้ารอรับเสด็จฯ และมีพระราชประสงค์เยี่ยมเยียนเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น” นายวิจิตร ถนอมถิ่น ผู้ควบคุมสถานีวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง กล่าว

 โครงการ 39 เส้นทาง เรียนรู้ ทำดี “ตามรอยพ่อ” จะนำเสนอโครงการหลวง และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ ที่สวยงามในทุกแง่มุม  ทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้และสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจในตัว อันเกิดจากแนวคิดและหลักการในการประกอบอาชีพด้วยหลักเกษตรทฤษฎีใหม่หรือแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตจริง

โครงการ 39 เส้นทาง เรียนรู้ ทำดี “ตามรอยพ่อ” เป็นเทปบันทึกรายการพิเศษที่เกี่ยวกับโครงการในพระราชดำริต่างๆ ทั่วประเทศไทย มีทั้งหมด 39 ตอน

และออกอากาศอย่างต่อเนื่องตลอด 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม จนถึง 26 พฤศจิกายน 2560 ผ่านรายการ ขับซ่า 34 ทางช่องอมรินทร์ทีวี 34 HD ทุกวันอาทิตย์ 15:30–16:00 น.

 และยังสามารถรับชมได้ทาง YouTube ฟอร์ด ประเทศไทย และ เฟสบุ๊ค ฟอร์ด ประเทศไทย


โครงการ 39 เส้นทาง เรียนรู้ ทำดี “ตามรอยพ่อ”

เส้นทางภาคเหนือ (11 เส้นทาง)

เส้นทางโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

เส้นทางศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน อ.แม่สาย จ.เชียงราย

เส้นทางโครงการขยายผลโครงการหลวงวาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

เส้นทางสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จ.เชียงใหม่

เส้นทางสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์

เส้นทางศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก จ.เชียงใหม่

เส้นทางศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ จ.เชียงใหม่

เส้นทางศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก จ.เชียงใหม่

เส้นทางศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) จ.เชียงใหม่

เส้นทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่

เส้นทางเขื่อนภูมิพล จ.ตาก

เส้นทางภาคกลาง (11 เส้นทาง)

เส้นทางเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี (เขื่อนดินที่ยาวที่สุดในประเทศไทย)

เส้นทางพิพิธภัณฑ์สองกษัตริย์ไทย-เดนมาร์ค จ.สระบุรี

เส้นทางสวนพฤกษศาสตร์ภาคกลาง (พุแค) จ.สระบุรี

เส้นทางโครงการห้วยองคต จังหวัดกาญจนบุรี

เส้นทางโครงการศึกษาฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม จังหวัดราชบุรี

เส้นทางโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย จังหวัดเพชรบุรี

เส้นทางโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยจ.เพชรบุรี

เส้นทางโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ จ.เพชรบุรี

เส้นทางโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง จังหวัดเพชรบุรี

เส้นทางโครงการการดูแลรักษาป่าไม้บริเวณป่าละอูบนและเขาพะเนินทุ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เส้นทางศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศ ป่าชายเลนสิรินาถราชินี จ.ประจวบคีรีขันธ์

เส้นทางภาคใต้ (7 เส้นทาง)

เส้นทางโครงการพัฒนาส่วนพระองค์ จ.ชุมพร

เส้นทางโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ตามพระราชดำริ จ.ชุมพร

เส้นทางอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร จ.ชุมพร

เส้นทางเขื่อนรัชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เส้นทางศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พืชสวน)จ.กระบี่

เส้นทางศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งทะเล (ศูนย์ปลานีโม) จ.กระบี่

เส้นทางโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นครศรีธรรมราช

เส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (4 เส้นทาง)

เส้นทางโครงการสาธิตทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

เส้นทางศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ายสุรนารี

เส้นทางโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ(เขาแผงม้า) อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

เส้นทางศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษตามโครงการพระราชดำริ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

เส้นทางภาคตะวันออก (6 เส้นทาง)

เขื่อนขุนด่านประการชล จ.นครนายก

เส้นทางโครงการป่าสิริเจริญวรรษ จ.ชลบุรี

เส้นทางโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จ.ระยอง

เส้นทางศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก จ.ระยอง

โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผล ตามพระราชดำริ จ.จันทบุรี

เส้นทางโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จ.จันทบุรี

.................................


ที่มา : http://auto.mthai.com/news/34729.html

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved