สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นประธานงานวันราชวัลลภ ประจำปี ๒๕๖๐

วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.59 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปยังกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ทรงเป็นประธานงานวันราชวัลลภ ประจำปี 2560ในการนี้ ทรงวางพวงมาลาของส่วนพระองค์ และของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ ก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังพลับพลาพิธี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงศีล ประธานสงฆ์ถวายศีล เจริญพระพุทธมนต์ ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่ประธานสงฆ์ จตุปัจจัยไทยธรรมนอกนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารชั้นผู้ใหญ่ประเคน


จากนั้น ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงทอดผ้าไตร 10 ไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก


เวลา 18.41 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังแถวกองทหารเกียรติยศ โอกาสนี้ พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กราบบังคมทูลเชิญเสด็จขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี


จากนั้นทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศวงดุริยางค์บรรเลงเพลงมาร์ชธงชัยเฉลิมพล ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ เกิดขึ้นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อปี 2411 ต่อมาในปี 2414 ทรงเปลี่ยนเป็น "กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์" ซึ่ง "ราชวัลลภ" หมายถึง ที่รักสนิทคุ้นเคยของพระราชา ปัจจุบัน ได้แปรสภาพเป็นกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ เป็นหน่วยขึ้นตรงต่อกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ เป็นหน่วยทหารรักษาพระองค์ที่จัดตั้งขึ้นหน่วยแรกสุดของประเทศ มีหน้าที่ถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์


.....


ที่มา : มติชน https://www.matichon.co.th/news/728453

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved