โรงเรียนฮอดพิทยาคม..บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงเข้าหลักสูตรการเรียนการสอน..สานต่อพระราชปณิธาน ‘ในหลวง ร.๙’เมื่อวันที่ 10 มกราคม 60 นายคณิน บุญเสริฐ อายุ 35 ปี ครูจากโรงเรียนฮอดพิทยาคม ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ เดินทางมาพร้อมคณะครูอีก 8 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 160 คน

กล่าวว่า ในโอกาสที่พานักเรียนมาทัศนศึกษาที่วัดพระแก้วและทดลองใช้ชีวิตในกรุงเทพฯ เป็นเวลา 3 วัน จึงจัดกิจกรรมพานักเรียนมาร่วมสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ถือเป็นโอกาสดีที่ครั้งหนึ่งในชีวิตของนักเรียนซึ่งเกิดในแผ่นดินของพระองค์ จะได้ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง รัชกาลที่ 9 ซึ่งมีคุณค่ามากต่อชีวิตของประชาชนชาวไทย

โดยให้นักเรียนร่วมต่อแถวกับประชาชนทั่วไปตั้งแต่เวลา 04.00 น. นอกจากนี้ที่โรงเรียนยังเคยจัดกิจกรรมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2559 เพื่อเป็นการสานต่อพระราชปณิธานของพระองค์

นอกจากนี้โรงเรียนยังได้บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับหลักสูตรการเรียนการสอน ให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้เรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป

น.ส.กมลทิพย์ และน.ส.กมลชนก ดอกป๋อ อายุ 15 ปี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนฮอดพิทยาคม กล่าวด้วยความตื้นตันว่า รู้สึกดีใจและภูมิใจมากที่ครั้งหนึ่งในชีวิต มีโอกาสเดินทางมากราบสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

หลังจากนี้จะกลับไปเล่าให้คนในครอบครัวฟังว่า ตนมีโอกาสได้แสดงความจงรักภักดี ด้วยการเดินทางมากราบสักการะพระบรมศพแล้ว รู้สึกตื้นตันใจที่เห็นประชาชนจำนวนมาก เดินทางมาเข้าแถวรออย่างไม่ย่อท้อ

แสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงเป็นที่รัก และทรงสถิตอยู่ในใจของประชาชนเสมอ

สำหรับตนเองเนื่องจากโรงเรียนมีการนำเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสอนในวิชาเศรษฐศาสตร์ ทำให้รู้จักประหยัดอดออม ใช้จ่ายอย่างรอบคอบและมีเหตุผล

ก็พยายามที่จะนำสิ่งที่ตัวเองเรียนมาใช้ในชีวิตประจำวันและเผยแพร่ให้คนที่รู้จัก เดินตามรอยพระบาทในเรื่องความพอเพียงเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ให้อยู่คู่คนไทยสืบไป.


คุณครูคณิน บุญเสริฐ จากโรงเรียนฮอดพิทยาคม (กลางชุดดำ)น.ส.กมลทิพย์ และน.ส.กมลชนก ดอกป๋อ นักเรียนจากโรงเรียนฮอดพิทยาคม อ.หางดง จ.เชียงใหม่


....................................................


ที่มา : มติชน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved