สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ องคมนตรีอัญเชิญนพปฎลมหาเศวตฉัตรลงจากยอดพระเมรุมาศ ฯโปรดเกล้า ฯ’สุรยุทธ์’เป็นผู้แทนพระองค์อัญเชิญนพปฎลมหาเศวตฉัตรลงจากยอดพระเมรุมาศ ถือฤกษ์ 10.19 น.บวงสรวง ก่อนเริ่มรื้อถอน

วันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 10.10 น. ที่พระที่นั่งทรงธรรม มณฑลพิธีท้องสนามหลวง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในพิธีบวงสรวงรื้อถอนและอัญเชิญนพปฎลมหาเศวตฉัตรลงจากยอดพระเมรุมาศ


ขอขอบคุณ ยูทูป ช่องสํานักข่าวไทย TNAMCOT เผยแพร่เมื่อ 10 ม.ค. 2561 : เริ่มรื้อถอนพระเมรุมาศ

จากนั้น พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวรายงานประธานในพิธีว่า ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ท่านเป็นผู้แทนพระองค์ ในการเชิญนพปฎลมหาเศวตฉัตรลงจากยอดพระเมรุมาศครั้งนี้ นับเป็นขวัญกำลังใจอันสำคัญยิ่งต่อผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยทั่วกัน

โดยที่พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสร็จสิ้นลุล่วง ทุกประการนั้น ในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ประกอบพิธีเชิญนพปฎลมหาเศวตฉัตรลงจากยอดพระเมรุมาศและรื้อถอนพระเมรุมาศกับอาคารประกอบทั้งปวงโดยลำดับ

ต่อมาเวลา 10.19 น. ประธานจุดธูปเทียน ที่โต๊ะเครื่องสังเวยบวงสรวง เจ้าหน้าที่พราหมณ์ลั่นฆ้องชัย สังข์บัณเฑาะว์ ประธานปักธูปบริวารที่เครื่องบวงสรวงทั้งหมด ประธานจุดธูป เทียนเครื่องทองน้อยและกราบ

จากนั้นหัวหน้าโหรพราหมณ์ กล่าวโองการทำพิธีบวงสรวงประธานเดินมายังหน้าชาลาพระเมรุมาศ ประธานพรมน้ำมนต์ที่หน้าชาลาพระเมรุมาศ รับค้อนจากพนักงาน ประธานเคาะที่ชาลาหน้า 3 ครั้ง เจ้าหน้าที่โหรพราหมณ์บั่นฆ้องชัย สังข์ บัณเฑาะว์ ประธานโปรยข้าวตอก ดอกไม้ ประธานอัญเชิญนพปฎลมหาเศวตฉัตรลงจากยอดพระเมรุมาศ เวลา 10.29 น. ประดิษฐานยังแท่นรับฉัตรในเวลา 10.47 น.

ที่มา : มติชนสุดสัปดาห์ https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_75322

และ Mgronline   https://goo.gl/xzx7pKนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า การรื้อถอน ย้ายพระเมรุมาศและอาคารประกอบพระเมรุมาศ ในเบื้องต้น วธ.ได้จัดทำแผนการย้าย ดังนี้

บุษบก โครงสร้างเหล็ก ลิฟต์ นำไปจัดเก็บที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

ประติมากรรมทั้งหมด เคลื่อนย้ายไปจัดเก็บยังอาคารประติมากรรมสำนักช่างสิบหมู่

พระจิตกาธาน พระโกศจันทน์ เคลื่อนย้ายไปจัดแสดงที่โรงราชรถ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

สำหรับการรื้อถอน/ย้ายพระที่นั่งทรงธรรมบางส่วนนำไปก่อสร้างเป็นอาคารจัดแสดงนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

การรื้อถอน/ย้ายศาลาลูกขุน 1 จำนวน 4 หลัง ย้ายไปก่อสร้าง ณ สำนักช่างสิบหมู่

ศาลาลูกขุน 2 และทับเกษตร จำนวน 2 หลัง นำไปก่อสร้างบริเวณอาคารจัดแสดงนิทรรศการฯ

รวมถึงเคลื่อนย้ายกระถางต้นไม้ประกอบภูมิทัศน์

ส่วนนิทรรศการที่จัดแสดงบนพระที่นั่งทรงธรรม จำนวน 61 บอร์ด ประกอบด้วยโซนที่ 1 เมื่อเสด็จอวตาร โซน 2 รัชกาลที่ร่มเย็น และโซน 4 นำพระราชไมตรี 46 บอร์ด มอบให้พระราชวังพญาไท

โซน 3 เพ็ญพระราชธรรมจำนวน10 บอร์ด มอบให้หอวชิราวุธานุสรณ์

โซน 5 พระจักรีนิวัติฟ้า 5 บอร์ด มอบกรมศิลปากร นำไปจัดแสดงที่หอจดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

และนิทรรศการภายในศาลาลูกขุนทั้ง 6 หลัง จัดเก็บที่สำนักช่างสิบหมู่

นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า

สำหรับนพปฎลมหาเศวตฉัตร ทางกรมศิลปากร จะได้เชิญไปประดิษฐานยังกองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง

ส่วนการจัดแสดงพระจิตกาธาน พระโกศจันทน์ ฉากบังเพลิงนั้น กรมศิลปากร จะจัดแสดงให้ประชาชนได้ชมที่โรงราชรถ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ก่อนเป็นเวลา 2 ปี

หลังจากอาคารนิทรรศการที่จังหวัดปทุมธานีสร้างเสร็จ จะเคลื่อนย้ายไปจัดแสดงในอาคารดังกล่าวแทน

ทั้งนี้การรื้อถอน/ย้ายพระเมรุมาศ และอาคารประกอบ จะยึดตามแผนที่กำหนดไว้ระยะเวลา 60 วัน โดยการรื้อถอนจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มีนาคม 2561 จากนั้นจะส่งมอบพื้นที่ให้แก่กรุงเทพมหานคร ในการปรับภูมิทัศน์ท้องสนามหลวงต่อไป

ที่มา https://mgronline.com/onlinesection/detail/9610000003170

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved