โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ บ้านป่าตาเขียว จ.ปัตตานี

news-418-big


      ฟาร์มตัวอย่าง บ้านป่าตาเขียว อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี กิจกรรมด้านปศุสัตว์ มีการเลี้ยงแพะเนื้อ จำนวน 19 ตัว แพะนม จำนวน 20 ตัว กวาง จำนวน 28 ตัว โคที่มาจากโครงการไถ่ชีวิต จำนวน 13 ตัว กิจกรรมด้านประมง มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประกอบด้วย ปลาทับทิม 200 ตัว และกบนา 3,000 ตัว  

1066690


      นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมด้วยหม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ เลขาธิการ กปร. นายจรัลธาดา กรรณสูต ที่ปรึกษาสำนักราชเลขาธิการ นายจรูญ อิ่มเอิบสิน ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวัง นายทวี เต็มญารศิลป์ ผู้ช่วยอธิบดีกรมชล ประทาน นางสาวอุศนีย์ ธูปทอง ผู้อำนวยการสำนักประสานงานโครงการพื้นที่ 4 สำนักงาน กปร. และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน “โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ” บ้านป่าตาเขียว ตำบลท่าข้าม อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี เมื่อวันก่อน

       สำหรับฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านป่าตาเขียว ตำบลบ้านกลาง อำเภอปะนาเระจังหวัดปัตตานีแห่งนี้ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่พระราชทานกับนายสหัส บุญญาวิวัฒน์ ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวัง (ตำแหน่งในขณะนั้น ปัจจุบันถึงแก่อนิจกรรมแล้ว) ในการตรวจสอบพื้นที่สาธารณประโยชน์ป่าตาเขียว

        ความว่า “ก็ดีถ้ามีที่ดินที่มีความพร้อมจะได้ทำฟาร์มตัวอย่าง ซึ่งเป็นสถานที่จ้างแรงงานและแนะ แนวการประกอบอาชีพให้ราษฎร”

1066691


        โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านป่าตาเขียว มีพื้นที่ดำเนินการทั้งสิ้น 501 ไร่ 2 งาน มีราษฎรที่เป็นสมาชิกในโครงการ จำนวน 206 คน แบ่งเป็นไทยพุทธ จำนวน 176 คน และอิสลาม จำนวน 30 คน

        โดยมีกิจกรรมการปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์จำนวน 100 ไร่ ปลูกหญ้าซิกแนลเลื้อยเป็นส่วนใหญ่ รวมทั้งหญ้าเนเปียปากช่อง หญ้ากินนีสีม่วง พื้นที่ป่าอนุรักษ์ดั้งเดิม มีพื้นที่ 150 ไร่ เช่น ต้นหลาวชะโอน ต้นเสม็ดแดง เป็นต้น

       กิจกรรมด้านปศุสัตว์มีการเลี้ยงแพะเนื้อ จำนวน 19 ตัว แพะนม จำนวน 20 ตัว กวาง จำนวน 28 ตัว โคที่มาจากโครงการไถ่ชีวิต จำนวน 13 ตัว

       กิจกรรมด้านประมงมีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประกอบด้วย ปลาทับทิม 200 ตัว และกบนา 3,000 ตัว

        กิจกรรมด้านพืชเศรษฐกิจ ในพื้นที่ 100 ไร่ ได้แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ เช่น พืชผัก โดยใช้การตลาดนำการผลิต เช่น ผักคะน้า กวางตุ้ง ผักกาดขาว มะเขือต่างๆ ฯลฯ พืชสวนและไม้ผล มี แก้วมังกร อินทผลัม และมะละกอ

1066689


         นอกจากนี้ยังมีการปลูกพืชบริเวณริมขอบแปลงพืชผัก เช่น มะม่วงเบา กล้วย เป็นต้น ควบคู่กับการปลูกพืชผักหมุนเวียน ได้แก่ ข้าวโพดหวาน มันเทศ มันสำปะหลัง อ้อย ฯลฯ

         ส่วนกิจกรรมอื่น ๆ ก็มีการเพาะเห็ด เช่น เห็ดนางฟ้า เห็ดเป๋าฮื้อ และเห็ดหูหนู และเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างครบวงจร ภายในฟาร์มฯ ยังมีกิจกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อีกด้วย

          โดยนำผลผลิตจากฟาร์มมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า เช่น ข้าวเกรียบปลาทับทิม ข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้า ซึ่งเป็นสินค้าที่ขายดีของฟาร์ม ตลอดถึง การทำไข่เค็ม น้ำอ้อยสด น้ำกระเจี๊ยบ

          และการรับซื้อผลผลิตของเกษตรกรในพื้นที่มาแปรรูป เช่น มะพร้าวน้ำหอม นำมาทำน้ำมะพร้าวจำหน่าย เป็นต้น

           ปัจจุบันโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ในการประกอบอาชีพและแหล่งจ้างงานให้กับเกษตรกรอำเภอปะนาเระ จังหวัดนราธิวาส ได้มีอาชีพและรายได้เลี้ยงครอบครัวได้อย่างมั่นคงเป็นอย่างดียิ่ง.

.........................................

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved