เหตุใด ในหลวงรัชกาลที่ 9 จึงทรงพกแผนที่ไปทุกหนแห่ง

“...การทำฝนเทียมนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย จะต้องมีเครื่องอุปกรณ์ วัสดุ และเจ้าหน้าที่ งานที่ทำนี้ก็ต้องสิ้นเปลืองไม่ใช่น้อย แต่ถ้าผลที่ได้คือจะเป็นผลที่น่าพอใจ การทำฝนนี้เป็นสิ่งที่ลำบากหลายๆ ประการ ทางด้านเทคนิค และในด้านจังหวะที่จะทำ เพราะถ้าพูดถึงด้านเทคนิค ฝนที่ทำนี้จะพลิกฤดูกาลไม่ได้ ไม่ใช่ว่าฝนแล้งจะบันดาลได้อย่างปาฏิหาริย์ ทำให้มีฝนเพียงพอกับการเพาะปลูกมิได้ หรือจะแทนการชลประทานที่ขุดเรียบร้อยกว้างขวางก็ไม่ได้ แต่เป็นทางหนึ่งที่มีหวัง สำหรับฤดูกาลที่ควรจะมีฝน และฝนเทียมจะช่วยให้ประคองพืชผล ไม่ให้สิ้นไปพอได้ การทำฝนเทียมนี้เป็นสิ่งที่ใหม่ จึงต้องทำโครงการอย่างระมัดระวัง เพราะว่าสิ้นเปลือง ถ้าทำแล้วไม่ได้ผล จะสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ...”

พระราชดำรัส เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2517 ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต

        สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลที่มาเข้าเฝ้าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เมื่อวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2553 ว่า “เวลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ พระองค์ท่านต้องใช้แผนที่เป็นคู่มือทุกครั้ง ในห้องทรงงานที่พระตำหนักทุกๆ แห่งทั่วประเทศจะมีแผนที่ประเทศไทยขนาดใหญ่ติดฝาห้อง และแผนที่ที่ขยายเฉพาะส่วนก็มีอีกหลายแผ่น ฉบับที่ทรงถือติดพระหัตถ์นั้น ความจริงมีขนาดใหญ่มากเพราะทรงนำแผนที่มาต่อกันถึง 9 แผ่น หรือ 9 ระวาง แต่จะทรงหาวิธีพับแบบพิเศษ จนมีขนาดที่ทรงถือได้สะดวก พลิกออกมาทอดพระเนตรได้ง่าย ถ้าประทับเฮลิคอปเตอร์ ก็จะทอดพระเนตร สภาพพื้นที่จริงเบื้องล่าง เปรียบเทียบไปกับแผนที่ตลอดทาง ไม่มีการหลับเด็ดขาด เมื่อถึงที่หมายแล้ว จะทรงถามชาวบ้านว่าชื่อหมู่บ้าน แม่น้ำลำคลอง หรือถนน ตรงกับในแผนที่ไหม ถ้ามีข้อมูลที่ต่างไปจากแผนที่ จะโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารแผนที่จดไว้และนำไปแก้ไข หากมีโครงการสร้างเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำ ทรงสามารถคำนวณพื้นที่รับน้ำคร่าวๆ ได้จากแผนที่ของพระองค์เอง”

        ส่วนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเล่าเรื่องแผนที่ของในหลวงไว้ในรายการพูดจาภาษาช่าง ทางสถานีวิทยุจุฬาฯ ว่า “แผนที่ที่พระองค์ทรงใช้คือมาตราส่วน 1:50,000 สำนักงานของท่านคือห้องกว้างๆ ไม่มีเก้าอี้ มีพื้น แล้วท่านก็ก้มอยู่กับพื้น แล้วเอากาวติดแผนที่เข้าด้วยกัน หัวกระดาษต่างๆ ท่านก็ค่อยๆ ตัดแล้วเรียงแปะเป็นหัวแผนที่เข้าด้วยกันใหม่เพื่อจะได้ทราบว่าแผนที่ระวางไหนบ้าง... ถือเป็นงานที่ใครจะมาแตะต้องช่วยเหลือไม่ได้เลยทีเดียว...

     “ท่านบอกว่าคนเป็นช่าง หมายถึงงานทำด้วยมือทั้งหลายแหล่ ซึ่งการทำอะไรด้วยมือได้ ไม่ใช่หมายความว่ามือทำเอง มันมาจากสมอง... งานช่างคืองานที่ผนวกกันระหว่างสมองกับมือ เพราะฉะนั้นต้องทำเอง ขีดเอง ลูบคลำมันไปแล้วมันจะได้จากมือที่ลูบคลำ จากตาที่ดู ย้อนกลับมาที่สมอง ทำให้คิดอะไรขึ้นมาได้”

      ในปี 2513 ขณะเสด็จฯ ออกเยี่ยมราษฎรในภาคอีสาน พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงตอบคำถามเดวิด โลแม็กซ์ นักข่าวบีบีซีที่ได้รับอนุญาตให้ติดตามขบวนเสด็จเกี่ยวกับการที่พระองค์โปรดที่จะพกแผนที่ติดตัวไปทุกแห่ง

“พระองค์ทรงพกแผนที่ไปทุกหนทุกแห่งเลยหรือ?”

“ใช่ ข้าพเจ้าพยายามพกแผนที่เพื่อจะได้รู้ว่าตัวเองกำลังไปที่ไหน และชาวบ้านก็มีความสุขที่ได้รู้ว่ามีหมู่บ้านของพวกเขาอยู่ในแผนที่ของทางราชการ”

“แล้วเคยเกิดกรณีที่หมู่บ้านของชาวบ้านไม่อยู่ในแผนที่ของพระองค์ไหม?”

“เป็นสิ่งที่กำลังเกิดอยู่ตอนนี้เลยมีหมู่บ้านที่ยังไม่มีชื่อ (ในแผนที่) และข้าพเจ้าก็ได้ใส่ชื่อให้แล้ว”

 

 

 

 

ที่มา http://www.vogue.co.th

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved