สินค้าร้านภูฟ้า..ภาพฝีพระหัตถ์เป็นรูปไก่ฟักไข่


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ปีระกาแก่ร้านภูฟ้า

สำหรับจัดทำชุดสะสมภาพฝีพระหัตถ์เป็นรูปไก่ฟักไข่ เริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ผู้สนใจสามารถเยี่ยมชมและเลือกซื้อสินค้าได้ที่ร้านภูฟ้าทุกสาขา /...ร้านภูฟ้า จากภูมิปัญญาแผ่นดิน สู่การทำกินที่พอเพียง


ดาวน์โหลด ชมแบบสินค้ามากมาย จากแคตตาล็อกฉบับเต็มที่ https://goo.gl/nd6U6d


สาขาร้านภูฟ้า คลิก http://www.phufa.org/branch-all/


ที่มา : ร้านภูฟ้า PHUFA


ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved