“สมเด็จพระเทพฯ” เสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน “วิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก” ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าวานนี้ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน วิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก (วิชาเลือกเสรี) นนร.ชั้นปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑/๖๑ ณ กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายกขอขอบคุณ

FB กองวิชาประวัติศาสตร์ เทิดทูนสถาบัน https://goo.gl/cfnwNd

Our Beloved Princess Maha Chakri Sirindhorn  https://goo.gl/csmC3T

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved