ภาพที่เราคุ้นตา..แต่ เหตุใด? จึงทรงพระดำเนินเร็ว


ภาพที่เราคุ้นตาของการเสด็จฯ เยี่ยมเยือนราษฎร

คือ ภาพพระองค์ทรงพระดำเนินนำหน้าข้าราชการ ข้าราชบริพาร ไปด้วยฝีพระบาทอันรวดเร็วและแคล่วคล่อง

ไม่ว่าเส้นทางนั้นจะแคบเป็นเพียงคันดิน ทางเดินลื่นหรือขึ้นเขาลงเนิน

พระองค์ก็จะก้าวพระบาทไปอย่างมั่นคง ไม่แสดงออกถึงความเหนื่อยล้าหรือละล้าละลัง

".

ข้าราชบริพารหลายคน มักกล่าวว่า บางครั้งหลังจากที่ทุกคนเดินกันจนเหนื่อยล้า ต้องนั่งหอบแฮก ๆ หรือ ถึงขั้นหูอื้อตาลาย

แต่พระองค์กลับทรงยืนกางแผนที่ พร้อมทรงงาน

มีผู้รับใช้ใกล้เบื้องพระยุคลบาท เคยกราบบังคมทูลถาม ว่า

เหตุใดพระองค์จึงต้องทรงพระดำเนินเร็ว

พระองค์รับสั่งตอบว่า...

“..ที่เรา ต้องเดินเร็ว ต้องไปเร็ว เพราะว่า ความทุกข์ยาก ของประชาชน ไม่เคยรอใคร..”

.


กราบแทบเบื้องพระบาท


น้อมศิระกราน


ขอเป็นข้ารองพระบาททุกภพชาติไป


...................................................


ที่มา : เพจ ชมรมคนรักพระมหากษัตริย์ของชาติไทย

ขอขอบคุณใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved