พระองค์โสม-พระองค์ภา ทรงห่วงผู้ประสบภัยลาว-ญี่ปุ่น ประทานเงินช่วยเหลือเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ องค์นายกกิตติมศักดิ์ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา องค์ประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย มอบเงินสมทบช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยประชาชนลาวในแขวงอัตตะปือ จำนวน 2 ล้านบาท พร้อมถุงยังชีพประทานจำนวน 1,000 ถุง และมอบเงินสมทบช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในประเทศญี่ปุ่น จำนวน 2 ล้านบาท โดยมีพิธีมอบเงินบริจาคและถุงยังชีพประทานนายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ กรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย กล่าวว่า พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ องค์นายกกิตติมศักดิ์ และ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา องค์ประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ทรงให้ความสนพระทัย ติดตามข่าวเหตุอุทกภัยของทั้ง สปป.ลาว และประเทศญี่ปุ่น ทรงมีความห่วงใยต่อประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทั้งสองประเทศ อีกทั้งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย มีภารกิจหลักคือการให้ความช่วยเหลือบรรเทาความทุกข์ร้อนเฉพาะหน้าให้กับผู้ ประสบอุทกภัย การฟื้นฟูและส่งเสริมอาชีพหลังภัยพิบัติผ่านพ้น

 

“ทั้งสองพระองค์ประทานแนวพระดำริในการดำเนินงานของ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย คือ แบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน ไม่เพียงแต่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในประเทศไทยเท่านั้น หากเกิดเหตุอุทกภัยร้ายแรงในต่างประเทศ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ก็พร้อมจะช่วยเหลือด้วยเช่นกัน ด้วยทรงตระหนักดีว่าการร่วมมือร่วมใจจากหลายๆ ฝ่าย ตามความสามารถของแต่ละคนจะช่วยบรรเทาความสูญเสีย และฟื้นฟูผู้ประสบภัยได้ดีกว่า การทำงานเพียงลำพัง จึงทรงพระกรุณาโปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย มอบเงินสมทบช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยประชาชนลาว จำนวน 2 ล้านบาท และถุงยังชีพประทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 1,000 ถุง และมอบเงินสมทบทุนสภากาชาดญี่ปุ่นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยชาวญี่ปุ่น จำนวน 2 ล้านบาท” นายอดิศักดิ์กล่าวในการนี้ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย นำโดย นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ นายสรจักร เกษมสุวรรณ กรรมการ และนายฐิติวัฒน์ ว่องวรรณกุล ผู้จัดการ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จะได้เข้าพบและมอบเงินบริจาคและถุงยังชีพประทาน ผ่านนายแสง สุขะทิวง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป และสำหรับประเทศญี่ปุ่น นายชิโร ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย พร้อมด้วย นายฮิซาโอะ โฮริโรชิ กงสุล เป็นตัวแทนสภากาชาดญี่ปุ่นรับเงินบริจาค โดยมี นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ และ นายฐิติวัฒน์ ว่องวรรณกุล ให้การต้อนรับ ณ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย อาคารศรีจุลทรัพย์ ถนนพระราม 1

 

นายชิโร ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เผยว่า “ในนามประชาชนชาวญี่ปุ่น รู้สึกซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ องค์นายกกิตติมศักดิ์ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา องค์ประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ที่ทรงมีความห่วงใยและได้ประทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวญี่ปุ่น ขณะนี้เหตุการณ์รุนแรงได้ผ่านพ้นไปแล้ว แต่ทิ้งไว้ซึ่งความเสียหายที่จะต้องเร่งฟื้นฟู โดยเฉพาะระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จำเป็น การฟื้นฟูอาชีพเพื่อให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ซึ่งเงินที่ได้รับบริจาคนี้เราจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ประสบ ภัย สมดังพระปณิธานของทั้งสองพระองค์และของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย อีกทั้งประชาชนชาวไทยทุกคนที่ได้แสดงความห่วงใยและช่วยเหลือชาวญี่ปุ่นในรูป แบบต่างๆ เราซาบซึ้งและขอขอบคุณคนไทยทุกคน” นายชิโรกล่าวขอขอบคุณ

มติชนออนไลน์  goo.gl/9iqAHp

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved