พระราชพิธีทรงพระผนวช ปี ๒๔๙๙

IMG_65203477336773-1ปี พ.ศ.๒๔๙๙ ในหลวงทรงพระผนวชและทรงออกบิณฑบาต


ระหว่าง ระหว่างวันที่ ๒๒ ตุลาคม – ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๙


        เตรียมชม ภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ ที่หาที่สุดมิได้แล้ว "ทรงพระผนวช" ภาพยนตร์ส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอย­ู่หัวฯ ที่ดำเนินการจัดสร้างและตัดต่อใหม่ทั้งหมด โดยการเอื้อเฟื้อข้อมูลไฟล์ภาพยนตร์ จากอาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ เพื่อร่วมชื่นชมพระราชจริยวัตรในพระบาทสม­เด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อเฉลิมฉลองวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรร­ษาครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔


จากข้อมูลที่อาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ ได้เล่าให้ผู้ที่ร่วมกิจกรรมชมภาพยนตร์ทรง­พระผนวชเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ หอศิลป์กรุงเทพ (ปทุมวัน) ว่า ภาพยนตร์ชุดนี้ได้จัดสร้างขึ้นมาเพื่อต้อง­การให้เป็นสมบัติชาติ และมีการตัดต่อใหม่ทั้งหมด

         รวมถึงราชาศัพท์ ที่ได้ใช้ลงบรรยายในครั้งนี้ บางคำอาจจะไม่คุ้นหู อาทิ ตอนปลงพระเกศา ผู้บรรยายจักใช้คำว่า "จรดพระกรรบิดเปลื้องเส้นพระเจ้าเป็น­พระฤกษ์" เป็นอาทิ


1531787_545952062178633_1854338965_n
คลิป ในหลวงเสด็จฯ ทรงรับอาหารบิณฑบาตจากประชาชน นาที ที่ ๙ ถึง ๑๑.๓๐.................................................


ที่มา : ยูทูป Smile Trip TV

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved