ปชช.มีนบุรีต่างสำนึกในพระมหากรุณาฯ โครงการ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”


ประชาชนเขตมีนบุรี ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดโครงการ "หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ช่วยกันพัฒนาชุมชนให้สะอาด

ตามที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดโครงการ "หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ไปร่วมกันขุดลอก เก็บขยะ และวัชพืชในคลองตายิ้ม เขตมีนบุรี ที่มีความกว้าง 5-8 เมตร ความยาวประมาณ 700 เมตร ทั้ง 2 ฝั่งคลอง เมื่อวันที่ 14 สิงหาคมที่ผ่านมา

ซึ่งเป็นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการให้ทุกคนได้ร่วมทำความดี เพื่อช่วยเหลือประชาชน ร่วมกันทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ในเขตมีนบุรี

ได้แก่ โรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์, ถนนสุวินทวงศ์, มัสยิดอัลบุ๊ซรอ และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนมัสยิดนูรุลอิสลาม ซึ่งก่อนหน้านี้มีเศษขยะและสิ่งปฏิกูล โดยเฉพาะวัชพืชขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น ส่งผลให้น้ำในคลองเน่าเหม็น เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค เป็นที่อาศัยของสัตว์มีพิษและยุง

ตลอดจนทำให้การระบายน้ำลงสู่คลองพังพวย และคลองสี่ประเวศ เป็นไปอย่างล้าช้า มีน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมสองฝั่งคลองในฤดูฝนหลังจากดำเนินงานแล้วเสร็จ ทำให้ปัจจุบันน้ำในคลองใสขึ้น ไม่มีกลิ่นของน้ำเน่าเสีย ไม่มียุง สัตว์มีพิษลดน้อยลง สุขอนามัยของชุมชนดีขึ้น ที่สำคัญเมื่อมีฝนตก น้ำในคลองสามารถระบายออกสู่คลองที่เชื่อมต่อระหว่างคลองพังพวย และคลองสี่ประเวศได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งภูมิทัศน์โดยรอบมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และดูสะอาดตา ประชาชนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้นางรัตนา มุสตาฟาดี กรรมการผู้ดูแลมัสยิดอัลบุ๊ซรอ เขตมีนบุรี คลอง 4 วังเล็ก กล่าวว่า รู้สึกดีใจมากที่หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสามาช่วยดูแลความเป็นอยู่ของประชาชน พร้อมกับปรับสภาพภูมิทัศน์ของมัสยิด โรงเรียน และคลอง จนทำให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ขอขอบคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยประชาชนที่อยู่ห่างไกล ตั้งใจจะดูแลมัสยิดให้มีสภาพดีเช่นนี้ตลอดไปนางวันเพ็ญ ซ่อนกลิ่น และนายอุดม ฉิมแก้ว ราษฎรริมคลองตายิ้ม ต่างรู้สึกปลาบปลื้มดีใจ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยในคุณภาพชีวิตของประชาชนริมคลองในเขตมีนบุรี และตั้งใจจะดูแลรักษาสภาพคลองให้ดีเช่นนี้ตลอดไปที่มา : สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และ BUGABOO.TV , เพจ Information Division of OHM
 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved